Ядрено-магнитен резонанс в Пловдив: В „Каспела“, „Русев“, „Св. Георги“ или др.?

В Пловдив са инсталирани шест уредби за ядрено-магнитно изследване като всички с едно изключение отдават предпочитание на производителя Siemens.

Те избират различни модификации на модела MAGNETOM. Отново с едно изключение уредбите са със сила на полето от 1.5 Тесла – доскоро считани за най-високия възможен клас системи, даващи контрастни и детайлни образи.

узи компютърна томография ямр скенер

А Сименс е предпочитаната марка в Пловдив

Но все повече здравни заведения предпочитат свръх мощните апарати от 3.0 Тесла, които в момента са предела при апаратурата, предназначена за клинична дейност. Въпреки измествани вече от новите, но все още единично представени свръх мощни скенери, томографите от 1.5 Тесла още дълго ще останат предна линия в образната диагностика заради превъзходните си качества и способността си практически да решават всякакви диагностични задачи.

Болницата, която прави различен избор на марка, е Университетската „Свети Георги“, бившето ВМИ.

УМБАЛ „Свети Георги“

ЯМР от 1.5 Тесла

През април 2014 година в пловдивската УМБАЛ „Свети Георги“ отвори врати нов център за образно диагностициране, оборудван с техника последно поколение, закупена по ОП „Регионално развитие“ с помощ на държавния бюджет. За целта са заделени почти 10 милиона лева. Сред ценните придобивки е и ядрено-магн. резонанс.

Болницата, която обслужва болни от обширната територия на южната част на страна, за първи път се сдобива с подобна техника. Апаратурата е предназначена за възможно най-широкия кръг потенциални ползватели – за хоспитализирани и амбулаторни болни, за местни и приходящи от селищата в съседните области.

пловдив ямр ядрено-магнитен резонанс каспела русев

Signa HDXT

Болницата отново потвърждава целта си да работи за възможно най-ранно диагностициране на патологиите, особено раковите, и предприемането на своевременно, съвременно и адекватно лечение.

Апаратът

Магнитно-резонансният томограф на Университетската в Пловдив – „Свети Георги“, е производство на американската General Electric (GE Healthcare), модел Signa HDxt с напрегнатост на магн. поле от 1.5 Тесла. Производителят посочва, че този модел е възможно най-идеалният вариант за неврологични изследвания.

Компанията произвежда модела Signa HDxt с две мощности – от 1.5 и 3.0 Тесла. Вариантът с по -ниска напрегнатост съчетава великолепно качество на изображението и изключителна клинична производителност, обявява производителят в официалното си представяне. Signa отговаря и на най-строгите изисквания на съвременните лекари и изследователи.

Моделът HDxt използва уникалната технология HDx, която съществено увеличава възможностите на медицинската визуализация, предоставяйки широк диапазон от приложения и точни и надеждни резултати от диагностичните изследвания. Платформата отваря възможности за провеждането на всякакви специализирани клинични изследвания в неврологията, планирането на хирургични

пловдив ямр ядрено-магнитен резонанс каспела русев

Компанията GENERAL ELECTRIC активно продава пет основни модела ЯМР

операции на главния мозък, при трудни васкуларни проучвания и специализирани на различни органи, на скелетно-мускулната система, в областта на кардиологията. В същото време Signa HDxt може да се използва не толкова в клиничните области, но и в широк спектър от научно изследователни направления като функционално изследване на главен мозък и мултиядрена спектроскопия.

Signa HDxt успява да разшири концепцията за високата разделителна способност до 3D визуализация без помеждутък между срезовете за ранно откриване на поразени участъци. Специална технология минимизира различията в получените изображения.

По същността си Signa HDxt е високопроизводителен томограф, предназначен за неврофизиологични, кардиологични, абдоминални, ангиографични и ортопедични проучвания, както и за изследване на цялото тяло.

Магнитът е свръхпроводящ и компактен. Той осигурява прекрасна еднородност на полето и има активно екраниране. Модерна технология за охлаждане минимализира загубата на хелий, така че презареждането е през година и половина.

18 свръхпроводящи бобини са интегрирани в система, която е проектирана да осигурява еднородност на полето, стабилна работа на апарата и прекрасно качество на изображенията при различните методи на сканиране на цялото тяло. Специални бобини с висока плътност на елементите в опледелени области на интерес способстват за оптимизирането на съотношението между сигнал и шум.

Пакет от приложения eXpert на компанията GE за томографите Signa HD 1.5 Tесла и 3.0 Тесла откриват достъп до широк спектър от възможности за клинична визуализация. Протоколите оптимизират процедурата както за пациента, така и за лекаря, като намаляват количеството на непланирани повторни изследвания.

пловдив ямр ядрено-магнитен резонанс каспела русев

LAVA Flex генерира четири изображения при едно задържане на дишането

За изследване на главния мозък са внедрени пакети приложения BrainWave, DTI/FiberTrak, BrainSTAT, ИП PROPELLER HD™, Cube™. Други инструменти позволяват да се проведе визуализация на цялото тяло – ИП LAVA, ИП 3D Dual Echo, ИП FIESTA, дифузно МРТ.

МРТ на млечните жлези – пълен пакет от инструменти и приложения (VIBRANT, BREASE™и). И също така МРТ на съдовете, сърцето, скелетно-мускулната система.

Освен 3D-визуализация, плюсове са контрастността, възпроизведена в многочислени изображения, особено важни при диференциране на тъкани.

Тунелът е с ширина от 60 см. Масата за пациента се скача и откача, което позволява лесно манипулиране, бързо прикачане на пациента при спешни случаи, подготовка извън залата на изследване за намаляване на напрежението у болния. Зрителното поле е 45 см.

Ексклузивната технология Quiet намалява акустичните шумове на 40%.

Ядрено-магнитн. резонанс принадлежи към Отделението по обр. диагностика на университетското леч. заведение, което се е установило и в двете бази – № 1 на бул.”Васил Априлов” №15А, и № 2 на Пещерско шосе №66. Уредбата е монтирана във втора база.

В отделението се провежда и обучение на бъдещи диагностици и специализанти от Медицинския университет.

Цена
 • Магнитно-резонансно проучване на една зона от тялото, без използване на контрастно вещество, е на цена от 320 лв.
 • Консултативно описание на резултати от проведена МРТ – 100 лв.
 • Целия ценоразпис може да видите тук: http://www.unihosp.com/PriceListJan.pdf
 • Телефони за записване на час: 032 60 24 14 и 60 27 24

Медико-диагност. лаборатории Русев

ЯМР 1.5 Тесла

Веригата диагностични заведения под марката „Русев“ има широко разклонение в града под тепетата.

Бази на „Русев“ЯМР Пловдив томография ямр скенер

Тук са обособени следните бази:

 • База Пловдив – в двора на МБАЛ Пловдив
 • База Пловдив 2 – до МБАЛ Каспела (ул.“София“ №64)

През февруари 2014 година се открива след основно обновяване центърът по обр. диагностика, ситуиран в непосредствена близост до преди наричаната Окръжна болница, която е на адрес бул.“България“ №234.

Обновяването се състои в преоборудване – изцяло, с нова апаратура. Доставена е уредба за ядрено-магнитно изследване на Siemens, моделът MAGNETOM Aera със сила от 1.5 Тесла.

Апаратът

Системата Magnetom Aera ефективно съчетава технологията за оптимизиране на работните процеси Dot и матричната технология за глобална визуализация Tim 4G. Заедно с напрежението на магн. поле от 1.5 Тесла те осигуряват съвършено нов подход за максимално използване на системата при икономия на ресурси. Производителността се увеличава с до 50%.

Преимущество на Magnetom Aera е откритият тунел и компактност на системата, които създават по-комфортни условия за лекари и пациенти.

пловдив ямр ядрено-магнитен резонанс каспела русев

В тунела на Magnetom Aera има повече място за пациента

Стандартното окомплектоване включва приложения за изследване на анатомичните области и широк набор от допълнителни функции. Технологиите Dot и Tim 4G съгласуват работата, дават отлично качество на изображенията и високи резултати при изследванията.

Системата Magnetom Aera се прилага в областта на неврологията, кардиологията, онкологията, мъжко и женско здраве, педиатрия, ангиография, ортопедия и други.

Осигурявайки голямо разширение, томографът бързо обработва протоколите, работейки дори с неконтактни пациенти. Наборът Neuro Suite дава оперативна визуализация и високо съотношение сигнал/шум.

Ортопедичният пакет е предназначен за изследване на ставите, в това число диагностика на гръбначния стълб. Tim 4G има свръх висока плътност и е предназначен за обследване на

пловдив ямр ядрено-магнитен резонанс каспела русев

Magnetom Aera е подходящ за изследване на всички анатомични зони и на цялото тяло

скелетната и мускулната системи. Анатомичният обхват е повишен. Функциите Auto Align и Auto Coverage дават автоматична корекция на зрителното поле. Тези функции са незаменими при изследване на рамо, коляно и тазобедрени стави.

Новата технология SYNGO warp отстранява ефекта на така наречената магнитна възприемчивост, например около метални импланти, които усложняват процеса на изследване по ядрено-магнитния метод.

Технологията дава многопланова реконструкция за последващ 3D-анализ и създаване на реконструкция с помощта на InLine 3D.

В кардиологичния пакет Cardio Suite са включени широк спектър приложения за двуизмерно изследване на сърцето, започвайки от оценка на морфологичния му строеж и диагностика на вентрикулите и свършвайки до определени характеристики на тъканите. Приложенията отстраняват най-голямата трудност при диагностиката на сърце – те оперативно и напълно локализират органа с няколко клика на мишката.

Апаратът провежда многоканално изследване на тялото. Включени са свръх скоростни протоколи за 2D и 3D изследвания при високо разширение, подходящи за органите на таза и коремната кухина, за холангио панкреато графия, колонография и урография, а също и на бъбречната система в динамичен режим.

пловдив ямр ядрено-магнитен резонанс каспела русев

Приложение на Magnetom Aera в педиатрията

Тъканите може силно да се различават по време на релаксация. Причините за това са най-различни – интензивността на развитието им, намалена способност за задържане на дишането и други. Протоколите адаптират тези параметри и могат да се прилагат дори за изследване на новородени.

Magnetom Aera осъществява високо ефективно изследване с оперативна визуализация на вени и артерии. Процесът се извършва както с контрастно вещество, така и без него.

Гласови команди и графични знаци подсказва в реално време кога е оптималният момент да се задържи дъха в процеса на сканирането и въвеждането на контрастното вещество.

В онкологията е възможно да се сканира цялото тяло и да се определи стадия на метастазите.

Апаратът е с дължина 145 см и диаметър 70 см, което дава допълнителен комфорт за пациента. Дължината се счита за по-къса от обичайната, а ширината – по-голяма. Цяло тяло се сканира за около 15 минути.

Чрез система за телемедицина данните се споделят и консултират от разстояние. Образите могат да се изпращат в реално време.

Телефон за записване на час: 032 96 74 23

В УМБАЛ „Каспела“

пловдив ямр ядрено-магнитен резонанс каспела русев

Йордан Йовчев е един от първите пациенти, изследвани в лаборатория „Русев“ в УМБАЛ „Каспела“ – Пловдив

В база Пловдив 2 (до МБАЛ Каспела) лабораторията се обновява през 2013 година. Тогава пристига нова уредба за ядрено-магнитна томография, на чието представяне се изследва световният ни шампион по спортна гимнастика Йордан Йовчев. Той провежда изследване на цялото си тяло, след като приключва с кариерата си в спорта. След процедурата гимнастикът споделя, че се е чувствал комфортно.

Апаратът

База Пловдив 2 е оборудвана със същия апарат, описан по-горе – MAGNETOM Aera на Siemens със сила на полето в размер на 1.5 Тесла. При представянето става ясно, че апаратите от този вид имат капацитет от 60 пациенти на ден, защото изследване на цяло тяло отнема петнайсетина минути.

Вторият център на лаборатории „Русев“ е на територия на многопрофилната болница „Каспела“, но е самостоятелно диагностично заведение. В него се изследват пациенти без ограничение, включително здравно-осигурени.

Екипът в „Каспела“

Лабораторията се ръководи от образния диагностик д-р Д. Попова. Освен нея там работят още трима диагностици: д-р М. Калчева, д-р Р. Семова, д-р Здр. Димитров.

 • Адрес: ул.“София“ №64, Пловдив.
 • Часовете се запазват на телефон 032 241 772 и 088 990 2890

УМБАЛ „Каспела“ притежава обособено отделение по обр. диагностика за амбулаторни и хоспитализирани пациенти. То е разположено на първите етажи на блокове 1 и 2, а в нискотосвързващо тяло между тях е поместена лаборатория „Русев“ и нейния ядрено-магн. Резонанс.

Телефони за връзка с отделението: 032 64 59 97 с вътрешни 115 и 131

СМДЛ ”Ултраскен” (във Военна болница)

ЯМР Пловдив томография ямр скенерМедицинската лаборатория е разположена на първия етаж на поликлиничния блок на Военна болница, като се ползва по договор от здравното заведение и медицинския център, разположен на третия етаж, както и от собствени амбулаторни пациенти.

Болницата

Уредбата е единствената от отворения тип на територията на Пловдив. Първа е и за обширната южна част на България. Управлява се от медико-диагност лаборат. „Ултраскен”, разположена във Военна болница.

Уредбата, инсталирана във Военна болница, е подходяща за:

 • първично диагностициране и последващо проследяване;
 • прилага се за изследване на всички зони от тялото, включително на главен мозък;
 • идентифицира аневризма;
 • множествена склероза;
 • инсулт;
 • новообразувания от доброкачествен и злокачествен вид;
 • ползва се за хипофиза;
 • изследва състоянието на стави и патологии като кокс и гонартроза;
 • други направления – травми;
 • проблеми с гръбначен стълб;
 • костни метастази и други.

В „Ултраскен“ работи специал. по обр. диагн. д-р Павлин Коцев. Той информира, че изследването в отворения ЯМР отнема от 15 до 45 минути, с което той не се различава значимо от тунелния вид.

Апаратът
пловдив ямр ядрено-магнитен резонанс каспела русев

Siemens MAGNETOM C

Лабораторията е оборудвана с модела на Siemens от отворен тип MAGNETOM C. Той работи с напрежение на магн. поле от 0.35 Тесла. Уредбата е така конструирана, че при средно напрежение на магн. поле тя постига качество на изображение, сравнимо с по-високополевите системи. Неин плюс е бързото събиране на данни и отлична детайлизация на изображенията. Съотношението сигнал/ шум е превъзходно за томографите с 0.35 Тесла.

Благодарение на простотата на позициониране на пациенти и много лесното разместване на многоканалните матрични бобини, при този апарат значително се повишава ефективността на работния процес и се увеличава скоростта на сканиране за сметка на използването на паралелни визуализации. Системата MAGNETOM C! позволява едновременно да се разместят няколко бобини за по-голям анатомичен обхват, като така се отстранява необходимостта от повторно позициониране и обединяване на изображенията след това.

Голямото преимущество на модела е в С-образния дизайн на компактния магнит. Отворената система за ядрено-магнитно изследване е по-комфортна за пациента от тунелния тип и е оптимално решение за болни с клаустрофобия и такива с наднормени килограми, за инвалиди и при имплантиран пейсмейкър, както и за деца. Диаметърът на полето е 137 см.

ямр скенер Пловдив ЯМР

Д-р Павлин Коцев

Образният диагностик д-р Коцев разказва, че уредбата от открит тип е оборудвана със софтуер, който е типичен за тунелните ЯМР-апаратури. Това значи, че се реализират стандартните изследвания.

Разликата е, че пациентът е поставен между две плоскости и всъщност е „открит“ откъм три страни. Това е от полза за децата, които се плашат, както и за страдащите от клаустрофобия. От „Ултраскен“ казват, че позволяват при изследвания да има придружител – лекар или близък човек, който да осигурява душевен комфорт.

Д-р Коцев изтъква предимството на отворения тип и заради работата на анестезиолога, който поставя упойката в случаите на необходимост. Наблюдението в единия случай е директно, а в другите – индиректно заради факта, че пациентът е в тунел.

Специалистът обяснява още, че при отворения тип магнитното поле действа целенасочено, докато при тунелните обхваща по-голяма част от тялото. Предимството е от значение за хора, които имат протеза или някакъв имплант в тялото си. Принципно такива състояния са противопоказания за ползване на ЯМР, защото металът влошава качеството на картината.

Отвореният тип ЯМР-апарат дава възможност за избирателно сканиране. Все пак се изисква от пациентите, които имат стентове и други подобни, да покажат документи, за да се види от какви сплави са изработени.

Отвореният ЯМР решава и друг проблем – изследването на пациенти с наднормено тегло. Тунелният вид има ограничение от 200 кг, но въпросът е и поместването на тялото в 70-сантиментровото пространство.

ямр скенер Пловдив ЯМР

С-образният магнит предоставя повече място и комфорт за пациента

Пациенти, които се обслужват във Военна болница:

 • Хоспитализирани в здр. заведение;
 • Здравно-осигурени с направление;
 • Свободен прием със заплащане.

„Ултраскен“ предоставя изображенията на диск и ги запазва в архив, поради което впоследствие предоставя и копия.

 • Адрес: бул.“Хр. Ботев“ №81, вход от поликлиниката, Рентгеновото отделение на Военна болница.
 • Час за изследване се запазва на телефон: 088 464 6441 и 032 609 872.
 • Раб. време: в делничните дни от 8 до 18 часа.

Уредбата за ядрено-магн. резонанс е монтирана на самата територия на рентгеновото отделение на Военна болница, което пък от своя страна разполага с много добри диагностици.

Цени

Самостоятелната лаборатория през известни периоди обявява намаления на изследванията чрез системата за закупуване на ваучери. Според последните оферти, обявени от началото на есента досега, някои от които са действащи и в момента (XII 2016) цените са следните:

Изследване на Редовна цена Намалена цена
Една зона според необходимостта 270 лв 230 лв
Две зони според необходимостта 513 лв 400 лв
Цял гръбнак 810 лв 548 лв

УМБАЛ „Пълмед“

Диагностично-консултационният блок на болницата е оборудван с ядрено-магн. резонанс, моделът на Siemens – Magnetom Essenza 1.5 Тесла.Той е монтиран в блок А, на първи етаж. Уредбата е закупена през лятото на 2014 година. Технологията позволява добри контрастни изображения и диференциране на меките тъкани. Подробно за модела Essenza може да прочетете тук: (линк към Magnetom Essenza 1.5 Т).

От април 2016 година болницата е със статут „университетска“. Здравното заведение разполага със свое звено по обр. диагностика. То е отделение към диагностично-консулт. блок (намира се в сграда С, на приземното ниво).

Отделението предлага образна диагностика с високоспециализирана техника.

Пациентите, които се обслужват, са:

 • Хоспитализирани

  ямр скенер Пловдив ЯМР

  „Пълмед“ е със статут на университетска болница

 • Амбулаторни

В отделението на „Пълмед“ са обособени кабинети за:

 • рентгенография и рентгеноскопия;
 • за компютърна томография;
 • за мамография;
 • за ехография;
 • за ядр.-магн. резонанс.
Апаратурата

Стационарната и мобилна рентгенова апаратура, в съчетание с КТ и ЯМР от 1.5 Т – всичко това в комплекс дава възможности в следните направления на образната диагностика:

пловдив ямр ядрено-магнитен резонанс каспела русев

Magnetom Essenza е един от най-предпочитаните модели в България

 • Урогенитална;
 • На храносмилателната система;
 • На мускули и скелетна структура;
 • Торакална;
 • Сърд.-съд.;
 • Педиатрична;
 • Лицево-челюстна;
 • На млечната жлеза;
 • На спешните състояния.
Специалистите

Отделението се ръководи от д-р Ася Жекова. Тя е с допълнителни квалификации по компютърна и ядрено-магнитна томографии. Приема всеки делничен ден в блок С от 8:00 до 12:00 часа всички видове пациенти – с направление и на свободен прием.

Друг специалист с квалификации по КТ и ЯМР е д-р Георги Стоилов.

Намира се на ул. „Перущица” №1A в Пд – това е малка улица, пресечка на Пещерско шосе.
Телефон на Блок С: 607 300 с кода за Пловдив 032.

 • Още телефони: 0700 31 033, 032 607349

„Медлайн – Централ Хоспитал“ (СМДЛ „Медискен“)

пловдив ямр ядрено-магнитен резонанс каспела русевБолница Медлайн е модерно леч. заведение в Пловдив. Дейността й обхваща хирургия, ортопедия, гинекология, ендокринология, кардиология урология, гастроентерология, интенз. лечение, анестезиология. Болницата се гордее с модерни операционни и удобни стаи за пациентите, както и с привличането на най-добри специалисти в дадените специалности.

В началото на 2017 година болницата се сдобива с модерна уредба за магн.-резон. томография, за който оттам твърдят, че е най-модерният модел в света. Апаратът е на Сименс – Магнетом Амира.

Дейността се извършва от Самостоятелна мед.-диагност. лаборатория „Медискен“, която разполага и с квалифицираните специалисти за провеждане на изследването, разчитане на изображенията и извеждане на резултатите.
Уредбата бе пусната в действие от началото на месец март. Тя е на разположение на всички видове пациенти:

 • хоспитализираните в Медлайн;
 • амбулаторни с направления по НЗОК и други здравно-осигурителни дружества;
 • амбулаторни пациенти, които заплащат със собствени средства.
Апаратът

MAGNETOM Amira 1.5 T е промотиран през 2015 година на ежегодната среща на RSNA в Чикаго (САЩ). Тогава компанията Siemens представя новата си разработка, която отговаря на търсенията на разработчиците в три посоки:

пловдив ямр ядрено-магнитен резонанс каспела русев

MAGNETOM Amira 1.5 T

 • бързо сканиране, следователно по-голям капацитет (брой обслужени пациенти);
 • подобрения за удобство на пациентите;
 • енергоспестяваща техника с ниско потребление.

Новата система е оборудвана с няколко практични функции:

 • Quiet Suite – подобрява комфорта на пациента по пътя на намаляване на шума до 97% без загуба на качество на снимките и без влияние върху времето за провеждане на процедурата;
 • Eco-mode – икономичен режим, който намалява потреблението на електричество до 30%, охлаждайки хелий без изпарения;
 • Бързо обследване – оптимизация на работното натоварване с достъпни протоколи за бързото изпълнение на всички необходими задачи;
 • Съвместимост на бобините – повечето бобини на уредбата се използват във всички съвременни ЯМР системи от 1.5 Т. Ако съответната болница има и други ЯМР-апарати от същата марка, операторите могат с лекота да преминават от един на друг апарат;
 • Усъвършенствана технология на бобините – с Tim 4G бобини се получава висока скорост и отлично съотношение между шума и сигнала.
 • Бобина Body 13 позволява сканиране на простатата без наличието на отделна ендоректална бобина;
 • Инструменти за динамични изследвания– благодарение на мощното приложение FREEZEit, което включва Twist-Vibe, Star Vibe и CAIPIRINHA, операторите могат да получат превъзходни динамични снимки с минимално задържане на дишането.

На следващото видео ще придобиете представа как изглежда иновативната уредба:

Амира е подходящ за приложение във всички сектори, включително неврология, онкология, ортопедия.

Програмата FREEZEit се прилага за изследване на черн.дроб. Произвежда образ с кристална чистота и се улеснява и подобрява диагностиката. Защо е била необходима специална програма за черн.дроб? Причината е, че пациентите получават указания да не се движат в тунела и те го изпълняват. Но черн.дроб се движи съобразно дишането и не се фиксира в неизменливо положение нито за миг. Затова Магнетом Амира намира разрешение на дадения проблем, създавайки програма, която „замразява“ органа и позволява той да бъде качествено сканиран.

Друг софтуер, който заслужава да се отбележи, е този за проучване на млечна жлеза. Той е съчетан със специално оборудване – всичко е усъвършенствано и скъсява времето на изследване.

пловдив ямр ядрено-магнитен резонанс каспела русев

Уредбата и помещението,
в което е монтирана

Бързината и високият капацитет на този модел на Магнетом е качество, което радва и експлоатиращите машината, но и пациентите, които биват обслужени по-бързо. Например за 1 работен ден се сканират 20 пациенти. Отделно има протоколи за бързи изследвания в рамките на 10 минути, които увеличава още повече капацитета.

Изследването на Магнетом Амира се извършва на СМДЛ „Медискен“, като специалистите, с които се разполага са много високо квалифицирани и с богат опит в областта на рентгенологията, подчертават от болницата в медийните си изяви при пускането на уредбата. Сред специалистите по образна диагностика е д-р Ел. Василска.

Оттам подчертават най-важното предимство на избрания от тях апарат (съвсем рядък за България), а именно намаляване на шума с 97%. Това е буквално революционно постижение на Сименс. Знае се, че ЯМР-уредбите са много шумни (звукът от работа на магнита е силен). Затова пациентите се изолират със слушалки, пуска им се музика, в интернет се разпространяват видеоклипове със записи на работещ ЯМР, за да се подготви пациентът психически за изживяването в освен тесния, но и пресираш със звуците тунел. Сега това неудобство е премахнато с ултра тих апарат. Този показател осигурява много високо ниво на комфорт на изследваните.

Цена

Медлайн стартира експлоатацията на новата уредба в Пловдив с намалена цена. Обявено бе, че в първия месец тя е „свалена“ на 225 лв. По ценоразпис пълната и официална цена за сканиране на една анатомична зона е 290 лв.

При наличие на направление, изследването се извършва безплатно. Пациентът заплаща контрастното в-во, в случаите, когато то е необходимо. Стойността на препарата е 120 лв. Принципно, контрастът не се плаща от Здравната каса.

Комфорт
пловдив ямр ядрено-магнитен резонанс каспела русев

Комфортът на пациента е от изключителна важност при ЯМР, защото той прекарва в апарата над 30 минути

Повишаването на комфорта за пациентите е направление, в което са насочени усилията на всички разработчици на апаратура по магнитно-резонансната технология. Поставен в тесен тунел и под оглушителния шум на машината, пациентът прекарва 30-40, а понякога и повече минути (изследването е сравнително бавно). В същото време той е задължен да не помръдва, а в дадени моменти – и да не диша.

Като цяло тази процедура се приема от доста хора като стресираща.

Опитите да се решат част от проблемите и да се повиши комфорта „ражда“ уредбите от открит тип. Образният диагностик д-р Ел. Василска изразява собственото си мнение по въпроса. Според нея отворените ЯМР-апарати работят с 0,25-0,5 Т сила на магнитн. поле. При подобни стойности не всички видове изследвания са възможни. Тя оценява с определението „златен стандарт“ уредбите от 1,5 Т, какъвто е Магнетом Амира.

Болницата

С поставянето на ЯМР-апарат, веригата болници „Медлайн – Цен. Хоспитал“ затварят кръга на диагностично-лечебната си дейност. Вече всички високотехнологични изследвания се извършват на място при тях.

Д-р Димитрова

образен диагностик

В „Медискен“ работи експертът по обр. диагност. д-р Димитрова. Името й е доста нашумяло поради това, че пациенти я търсят и я препоръчват на други пациенти. „Медискен“ е актуалната месторабота на специалистката, която изгражда добро име сред пациентите си още от времето, когато е ръководила лабораториите „Русев“ в Пловдив.

пловдив ямр ядрено-магнитен резонанс каспела русев

Магнитно-резон. томография е предпочитана за изследване на млечните жлези

Години наред името й се цитира в интернет. Доволни пациенти я препоръчват, а други – издирват на кое място могат да се изследват, така че тя да разчете направените снимки. Има множество запитвания на болни от типа „къде работи в този момент д-р Димитрова“. Също така има множество благоприятни отзиви за нейната работа.

Пациенти споделят във форумите, че са били правилно консултирани от нея и че изображенията, които тя е заснела, са с много високо качество. Рядко името на конкретен специалист се „спряга“ по форумите лично, но д-р Димитрова е един от тези, към които има подчертан интерес.

Д-р Димитрова отговаря на телефона на лабораторията 64 21 88 с кода за Пловдив.

Адресът на заведението е ул. “Филип Македонски“ № 37, като на същия адрес е ситуирана и СМД лабораторията „Медискен“, която експлоатира магнитно-резонансната уредба.

Още подобни и свързани публикации:

Enjoyed this post? Share it!

 

Един коментар по “Ядрено-магнитен резонанс в Пловдив: В „Каспела“, „Русев“, „Св. Георги“ или др.?

 1. д-р Димитрова е изключителен специалист и с огромно жела-
  ние да помогне на всеки пациент

Молим, коментирайте!

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *