Ядрено-магнитен резонанс във Варна: В „Св. Марина“, „Темелков“, „Русев“ или др.?

Във Варна: В морската столица на България са закупени и инсталирани четири забележителни апарата за ядрено-магнитна томография и ЯМР.

Единият е със забележителната мощност от 3.0 Тесла, засега ненадмината в клиничната практика, а останалите три – с 1.5 Тесла, които се водят от високия клас. Апаратите са сравнително нови – на 2 до 4 години, като най-старият е доставен преди 8 години.

Университетската болница във Варна прави впечатление с наличието на два апарата за магнитно-резон. томография, като по-слабият е с чудесната мощност от 1.5 Тесла, а новият – с максималната – 3 Тесла. Наличието на два апарата в едно медицинско заведение е повече от забележителен факт за нашата страна.

УМБАЛ „Света Марина“: 2 броя ЯМР – 1.5 и 3.0 Тесла

През лятото на 2008 година във варненската Университетската болница „Света Марина“ бива доставен ядрено-магн. резонанс от марката General Electric Healthcare. Тогава той е сред най-модерните за времето си апарат с напрегнатост на магнитн. поле от 1.5 Тесла.

Уредбата е окомплектована с приставки и софтуер за изследване на млечни жлези, които откриват възможност за извършването на ред процедури от ядрено-магнитен контрол като биопсия например. Отделно има допълнително оборудване за изследване на периферната съдова система на крайниците.

Ядрено-магнитният резонанс става част от Клиниката по образна диагностика, като се отделя структурно звено, наред с тези по компютърна томография и катетеризационна лаборатория. Клиниката е част от диагностично-консултативния блок на болничното заведение.

 

Персоналът преминава обучение за работа с апарата, като се ползва европейски опит. На него се обучават млади специалисти от Медицинския университет, които изучават образна диагностика.

варна ямр ядрено-магнитен резонанс русев св. марина

Технологията за ядрено-магнитно изследване се усъвършенства със светкавична скорост

През 2015 година чрез дистрибутора MSB болницата купува втора уредба за магнитен резонанс – още по-модерна и още по-мощна, която в момента представлява най-висшето ниво на изследване не само в България, но и в световен мащаб.

Новото попълнение е моделът MAGNETOM Verio на Siemens с максималната напрегнатост на магнитн. поле, използвана в клиничната диагностика, от 3 Тесла. Във Verio компанията Siemens обединява решения от висок клас като магнит 3 Тесла, свръх широк тунел с диаметър от 70 см и технологиите Tim+Dot.

Видеото, която представя ядрено-магнитната томография като принцип и нейните предимства, е заснето с помощта на уредбата MAGNETOM Verio на Siemens.

Системата MAGNETOM Verio с интегрираните технологии Tim+Dot, проверена и доказала се открита конструкция и ефективност обединява в себе си отличното качество на изображенията и комфорт за пациента. Тя предлага широк набор от приложения за различни задачи – от типови до специализирани изследвания.

варна ямр ядрено-магнитен резонанс русев св. марина

Siemens MAGNETOM® Verio 1.5 Т

Технологията Tim позволява сканиране на области с дължина до 205 см без необходимостта от повторно позициониране на пациенти и смяна на бобините. Това на практика означава, че при еднократно изследване има обхват за проучването на цялото тяло и да се получи единно изображение, а не комбинирано от резултатите на няколко поредни изследвания.

Моделът MAGNETOM Verio на Siemens има предимството да създава допълнителен комфорт за пациентите с клаустрофобия. Той разполага с по-широко пространство, както и с екстри към уредбата и самото помещение, които подобряват обстановката и правят времето, прекарано в изследване, по-приятно.

MAGNETOM Verio принадлежи към уредбите от така нареченият открит тип, а мястото, в което се помества пациентът, е с впечатляващата ширина от 70 см. Тунелът от открит тип е с по-малка дължина от едва 173 см. Изключителната ширина от 70 см отваря възможности за комфортно изследване на хора с наднормено тегло.

Апаратът позволява още оптимизация по анатомични особености, ускоряване на изследването, превъзходна еднородност на магнитното поле и съответно – повишаване на качеството на изображението.

Образната диагностика с 3 Тесла дава към момента най-добрите и детайлни изображения и в максимална степен подпомага ранното откриване на патологии и навременното им лечение. Този тип ядрено-магнитни резонанси показват не само наличието на дадено изменение, но и неговото съвсем точно местоположение и размер.

MAGNETOM Verio се прилага успешно в неврологията, кардиологията, ортопедията, педиатрията, онкологията, за ангиография и изследвания в областта на женското здраве.

През 2010 година компанията Siemens извършва пробив в ядрено-магнитния резонанс, пускайки вече добре изпробваната Tim технология в съчетание с Dot-технология. От метод за статична визуализация, магнитно-резонансната томография прераства в метод за изучаване на функционалното състояние. Така например тя вече е в състояние да изследва не само състоянието на една става, но и нейното движение, да се оцени работата на сърдечния мускул, кръвоснабдяването…

варна ямр ядрено-магнитен резонанс русев св. марина

Екипът по образна диагностика позира с радост пред първия си ядрено-магнитен резонанс през 2008 година

Тъканите се оценяват по метода на перфузията, а тяхното функционално състояние – по метода на дифузията. Тези методи, както и МР- спектроскопиите буквално претърпяват второ рождение с появата на магнитно-ядрените уредби с 3 Тесла. С тях вече се оценяват изменения в тъканите на клетъчно и на молекулярно ниво – например при злокачествени тумори в черния дроб, млечната жлеза или простатата.

Dot технологията е следваща стъпка в развитие на ядрено-магнитната томография. Тя е комплексно решение за организация на работния процес, което пациентът вижда като опростяване и ускоряване на сканирането. Освен това тя персонализира изследването и го автоматизира.

Системата TrueForm визуализира големи обеми с помощта на късия магнит с открит тунел, без да ущетява в посока пространствено разширяване или скорост на сканирането.

TimTX TrueForm е ново средство, което обезпечава еднородността на магнитното поле във всички зони на тялото.

MAGNETOM Verio, заедно с неговите ексклузивни протоколи позволяват на специалистите да изследват качествено и бързо и да решават най-сложните диагностични задачи във всички дялове на съвременната медицина, в които се използва образна диагностика.

варна ямр ядрено-магнитен резонанс русев св. марина

Новото попълнение

В „Света Марина“ се обслужват пациенти с направления и заплатено от Здравната каса изследване, както и амбулаторни срещу заплащане. Хоспитализираните болни се преглеждат според заложеното в параметрите на съответната клинична пътека.

Цена

Магнитно-резонансно изследване на една анатомична област е на цена от 300 лв. Консултирането на готовите резултати се заплаща отделно, като цената варира между 40 и 60 лв според това дали консултантът е хабилитирано лице или не.

Подробен ценоразпис на УМБАЛ „Света Марина“ може да видите тук:

http://www.svetamarina.com/uploaded/internet-13.pdf

Часове за ползване на ядрено-магнитния резонанс
 • се записват предварително на телефон: 052 978 574.

Медико-диагностични лаборатории „Русев“

(в двора на МБАЛ „Света Анна“): ЯМР 1.5 Тесла

МДЛ „Русев“ е най-голямата лаборатория за образна диагностика у нас с центрове в основните областни градове. Зад гърба си има над 10 години опит в експлоатацията на апаратура за ядрено-магн. резонанс, комп. томография и рентген. Покрива пълният диапазон от образни изследвания на гръден кош, коремна кухина, ЦНС и опорно-двигателна система.

Лабораторията залага на добра модерна техника и квалифицирани диагностици с дългогодишен стаж. Поделенията на МДЛ в различните градове са свързани в обща система за пренос и съхраняване на изображения (PACS), която улеснява пациентите, които търсят допълнителни консултации със специалист или се обръщат към диагностиците за последващо изследване.

Апаратът във Варна

Варненската лаборатория е разположена в двора на Многопрофилната болница „Света Анна“ (бившата Окръжна) и се ползва и от пациентите на здравното заведение. „Света Анна“ има отделение по образна диагностика, но то не разполага с уредба за ядрено-магн.резонанс. Затова когато се говори за ЯМР в Окръжна болница, всъщност се визира апаратурата на „Русев“.

През март 2014 година варненската лаборатория е оборудвана с ядрено-магн. резонанс на Siemens, модела с мощност 1.5 Тесла MAGNETOM Essenza.

.Magnetom Essenza е иновационен магнитен апарат, съчетаващ в себе си преимуществата на модерната Tim технология, уникална система за нулево изпарение на хелий и широк спектър експертни клинични МР приложения.

Siemens внедрява технологията Tim в свои уредби от 13 години. Това е система от интегрирани бобини, която качествено променя МРТ. Към сегашния момент тази технология вече е проверена.

Нейните предимства:
варна ямр ядрено-магнитен резонанс русев св. марина

Подвижната маса на Magnetom essenza и стъпките й на движение

 1. осигурява превъзходно качество на изображенията;
 2. висока скорост при събирането на данни, което намалява продължителността на изследването с минимум 30%;
 3. покрива всички анатомични зони, така че отпада необходимостта от репозициониране на пациентите, при които се заснемат повече от една анатомична област. Това също води до скъсяване на времето за изследване и повишава ефективността на апарата;
 4. обхваща големи по размери анатомични зони, поради което отпада необходимостта да се правят повече от едно последователни изследвания;
 5. отпада необходимостта от комбиниране на изображения за получаване на обща картина.

Различното при Tim, което усеща пациентът, е постоянно движещата се маса, която автоматично заема различни позиции вътре в магнита. Самият тунел е скъсен (145 см), което облекчава общото тегло на апарата. Той тежи едва 3.5 тона. Мощността му е 1.5 Тесла. Тя обезпечава точност на МР диагностиката с възможност за паралелна визуализация iPAT и ред нови технологични решения.

Пациентът престоява в тунела съкратено време. За пример при изследване на гръбначния стълб, при някои апарати е необходимо да се проучат поотделно шиен, гръден и поясен отдел – всеки от които отнема по 20-30 минути. Системата Tim скъсява времето за заснемане на целия гръбначен стълб до 15-20 минути.

Magnetom Essenza е подходящ за провеждане на следните изследвания: абдоминални, нервно-хирургични, кардиологични, онкологични, педиатрични, на опорно-двигателната система, на вътрешните органи, ангиография.

Уредбата за ядрено-магнитно изследване е окомплектована с осем основни клинични пакета:
 • Neuro Suite – изследване на глава и гръбначен стълб. Те се провеждат в пълен обем чрез магнитно-резонансните техники дифузия и перфузия;
 • Angio Suite – МР ангиография за визуализиране на артерии и вени със или без контрастно усилване;
 • Cardiac Suite – пълен набор от кардиологични протоколи за изследване на сърце, оценка функциите на камерите и клапите;
 • Body Suite включва всички протоколи за клинична визуализация на тялото като абдоминалните и тазовите области, МР колонография, МР холангиография, динамично обследване на бъбреците и МР урография;
 • Onco Suite – МР визуализацията има преимущество при контрастиране на меките тъкани и селектиране на специфични тъкани (например мастни, вода и др.);
 • Breast Suite – МР визуализация притежава доказано висока чувствителност при търсенето на образувания по млечните гърди, и е златен стандарт в изследването на силиконови импланти;
 • Ortho Suite – пълен набор протоколи за визуализиране на ставите, включително и отделите на гръбначния стълб;
 • Pediatric Suite – параметрите за педиатричните визуализации съществено варират във връзка с възрастта и степента на развитие на тъканите, размера на тялото, по-учестените сърдечни съкращения и невъзможността да се задържи дъхът.

Системата има syngo МР програмно обезпечаване. Syngo е платформа с медицинско приложение, което интегрира цялата информация за пациента, физиологични данни и изображения с работни протоколи. Другата екстра е компютърна система и интерком Essenza. Максимален диапазон за сканиране на пациента – 140 см.

С така описаният апарат диагностичната лаборатория „Русев“ във Варна извършва някои редки за страната ни изследвания, като ги превръща в рутинни.

варна ямр ядрено-магнитен резонанс русев св. марина

Magnetom Еssenza се води икономичен клас по отношение на инсталиране и поддръжка

Едно от тях е холангио-панкреатографията с предимство: отпадане на необходимостта от сондиране на стомаха и хранопровода, както и поставяне на контрастно вещество. Така магнитно-резонансната томография става алтернатива за предпочитане, когато се касае за диагностициране на изменения по някои от специфичните вътрешни органи като панкреас, жлъчни пътища и жлъчка и черния дроб.

От лабораториите подчертават и друго свое постижение: графии на артерии и вени, изпълнени без контрастно вещество. Такива се провеждат в най-различни зони от тялото от главата и шията през торса (корем и таз) до крайниците (ръце и длани, бедра и подбедрици). При съдовите изследвания се заснемат локални изменения – аневризми, чието ранно откриване е от съществено значение за терапията.

В „Русев“ се прилага още миелография, спестяваща вкарването на контрастно вещество. Това представлява изследване на гръбначния мозък, за което при конвенционалната технология е необходимо провеждане на пункция за въвеждане на контраст. Чрез метода на магнитния резонанс се получава комплексна информация за течността в спиналния канал и невралните коренчета , като и за бъбреците. Миелографията е неделима част от изследването на гръбначния стълб.

Урографията показва състоянието на бъбреците и пикочния мехур без контрастно вещество, докато класическият метод носи риска от алергична реакция.

Друго изследване без контраст е на травми и възпаления на колянна става, без да е необходима пункция.
Специалист по анестезиология подпомага изследването на деца и пациенти с клаустрофобия.

 • Адрес: Варна, бул. „Цар Освободител“ №100, в двора на МБАЛ „Света Анна“
  тел. 052 616 566
 • Работно време: 7.30 – 19.30 ч в работни дни и 09.00 – 13.00 ч в събота.

Сити клиник Брегалница: ЯМР 1.5 Тесла

Сити клиник като доставчик на здравни услуги има два центъра в столицата и два – в страната. Във Варна се намира първото звено, от което се развива веригата. Съществува под формата на медицински център с наименование „Брегалница“. Той функционира от 2010 година, докато столичните болници са основани две години по-късно.

Сити клиник залага на комплексния диагностичен подход. Договор със Здравн. каса и различни фондове за доброволно осигуряване осигуряват възможност да обслужване на осигурени пациенти.

В сферата на образната диагностика Центърът във Варна е подкрепен с модерна апаратура, в чието число влизат уредба за ядрено-магн. резонанс, дигитален мамограф, 64-срезов комп. томограф и други.

Магнитно-резонансният апарат е General Electric Optima MR360 с напрегнатост на магн. поле от 1.5 Tесла. В следващото видео може да видите какво представляват този модел уредби:

Optima MR360 е създаден на базата на известната платформа за висока разделит. способност, която се използва за разработването на водещите модели магнитно-ядрени апарати на компанията General Electric. Оборудването обезпечава екологичната безопасност за пациентите, универсалност в приложението, висока производителност и детайлизация на снимките.

Едно от основните преимущества на модела е възможността за бързо подготвяне на апарата за всякаква сложност на изследването.

Съвременната система обезпечава висококачествена визуализация на различните проблемни области – такива като съдове, гръден кош и торс.

варна ямр ядрено-магнитен резонанс русев св. марина

GE Optima MR360 1.5 Т

Optima MR360 влиза в числото на едни от най-безопасните и много ефективни системи с мощност от 1.5 Тесла. Той използва с 34% по-малко енергия в сравнение със скенерите от предходните поколения. В съчетаване с мощна програмна поддръжка, разчетена за 3 Тесла поле, този вид томограф достига до баланс между комфорт за пациенти и високо качество на получените изображения.

Магнитно-резонансният апарат Optima MR360 има голяма област на сканиране (48 см). Той няма възможност да сканира цяло тяло едновременно, но намалява броя на количествата сканирания, обхващайки по-големи анатомични области. Благодарение на напредничавата разработка на General Electric, оборудването притежава надеждна еднородност на магнитното поле и радиочестотна технология OpTix.

Optima MR360 е оборудван с пълен набор магнитни бобини и програмни пакети за провеждането на широка гама изследвания. Разработени са специализирани програми невровизуализация (тримерна визуализация на главен и гръбначен мозък, изследване на състоянието на съдовете и др.).

Друга бобина е предназначена за изследване на главен мозък и шията (за съдове на главния мозък, вътрешното ухо, шийният отдел на гръбн. стълб, меки тъкани, глътката и много други). Вградена е бобина за визуализация на шийния, гръдния и кръстния отдел на гръбначния стълб. Отделно се изследва торакалната област, коремната кухина, органите в малкия таз, съдовете на долните крайници и тазобедрените стави.

Програмата за динамично контрастиране на органите в коремната кухина и малкия таз (LAVA-Flex), съвместно с дифузна визуализация се явяват неотменен инструмент за диагностика в онкологията.

Апаратът дава възможнсто за изследване на рамо, лакът, коляно, тазобедрена става, стъпала и много други елементи от горните и долните крайници.варна ямр ядрено-магнитен резонанс русев св. марина

Програмното осигуряване отваря път към обработка и получаване на данни в 2 и 3D.

В обобщение: апаратът във Варна е представител на поколението резонансни апарати от последните години с прецизен образ, висока диагностична стойност и доста добър комфорт за болния. Образите се съхраняват и архивират в индивидуални досиета.

Магнитно-резонансният апарат е с прекрасни възможности за дифузия и перфузия на тъкани и органи, на което се базира прецизната и детайлна оценка на функционалното им състояние. Диагностиците са специалисти с висока компетентност.

 • Часове се записват на телефони 0892 202 080 и националният 0700 33 900.
 • Адрес: Варна, ул.“Брегалница“ №1

Хирургична клиника „Професор Темелков“

Варненската специализирана клиника „Професор Темелков“ има 20-годишна история. Създадена през 1996 година, тя се концентрира върху манипулации и хирургично лечение, включително лапароскопско. За диагностични цели здравното заведение е оборудвано с ред стандартни апарати. Болницата има договор със Здравн. каса и обслужва всякакъв вид – осигурени и неосигурени пациенти.

Според интернет сайта на Клиника „Темелков“, сред оборудването фигурира и ядрено-магн. резонанс, но не се уточнява моделът, мощността и параметрите му. Не са публикувани и снимки на съоръжението. В интернет са запазени някои неласкави отзиви за техниката, направени през 2008 година:

 1. YS (BG-mamma): Направих си изследване на шийни прешлени в Темелков на уж новия им апарат. Занесох ги на неврохирург в София – в „Пирогов“, и той отказа да разчита снимката. Каза, че качеството било изключително лошо и ме изпрати да направя нов ЯМР.
  От други мнения става ясно, че през 2008 година клиниката дава конкурентни цени. Отзивите са диаметрално противоположни – от недоволни до изключително доволни пациенти:
 2. Ивет (Зачатие.орг): За целия гръбнак в университетската ми поискаха 900лв, а в „Темелков“ – само 350 лв. Избрах по-ниската цена, но изглежда се прецаках. Преди съм си правила такова в Русе и качеството не може да се сравнява.
 3. Маринела (Пулс.бг): За Варна най-добре да ползвате„Темелков“ – 4 пъти правя там и съм абсолютно доволна. А цените наистина съм различни, особено когато е повече органи.
 4. Явора (Пулс.бг): Лекарите в „Темелков“ са добри, но техниката е стара. В УМБАЛ-а техниката е супер, но лекарите са младички (мнение от 2010 година).

Оборудването в „Темелков“ към сегашния момент остава неясно, тъй като болницата не обявява параметри, нито ядрено-магнитното изследване фигурира в ценоразписа на заведението.

 • Адрес: Варна, ул. “Алеко Константинов“ №5
 • Телефон 052 600 127

Още отзиви и мнения

 • Рая Никол: Колебая се между Сити клиник и „Света Марина“. Всъщност ми препоръчват д-р Цонев.
 • Фен: Аз си направих изследване в „Света Марина“. Не съм специалист, но и аз виждам колко качествен е образът. Неврологът, който разчете снимките, не се оплака от нищо и видя, каквото му беше нужно.
 • Павлина: Отказах се да пътувам до София и се изследвах във Варна, не съжалявам. Умирах от страх преди да легна, защото ми изглеждаше много тясно. Но се понася, няма страшно.
 • Дафи-Димо: Аз си направих ЯМР при д-р Цонев. Готово беше за няколко часа.
 • Zenata: Пъхат те в една тръба, пускат ти музика и свеж въздух и така към 40 минути. Ако си клаустрофобик, те упояват. Аз затова се отказах.
 • Данеста: Правих ЯМР на сина ми, когато беше на 9 години. Той ми каза, че вътре било много шумно, но имало едно копче, което да натисне, ако му стане лошо. Не се стресира детето, всичко беше наред.
 • Свиси: Успокойте се, нищо не се усеща при изследването. Само е много шумно, но се издържа 30-40 минути. По-трудното е да стоиш, без да мърдаш. На мен ми се схвана врата и не беше особено приятно. Но определено минаваш и забравяш.
Още подобни и свързани публикации:

Enjoyed this post? Share it!

 

Молим, коментирайте!

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *