УЗИ, компютърна томография или ЯМР? Какво са те и за какво служат?

♠ Избор на изследване ♠ Ултразвуково изследване ♠ Компютърен томограф ♠ Преимущества на ЯМР ♠ Рентген ♠ Разлики с ЯМР ♠ ЯМР или КТ

Още в текста: ♠ В какво е по-добър ЯМР ♠ В какво е по-добър КТ ♠ Защо още се прави рентген

По какво се отличават рентген, УЗИ, КТ и ЯМР?

узи компютърна томография ямр скенер

Стотици болести изискват нещо повече от стетоскоп

Получаването на травма или остри симптоми на заболяване предизвикват тревога у някои пациенти.

Те не знаят къде да отидат, към какъв специалист да се обърнат, какви изследвания ще са им необходими. Когато картината започне да се подрежда, пред множество болни възниква въпросът за изследванията. Какъв метод да се избере, с какъв апарат да се направи? Кой е по-информативен, а кой е скъп и кой – достъпен. Много са съображенията, което провокира колебания.

Общо погледнато пациентите изпадат в положение да се колебаят между 4 основни методи – ЯМР, рентген, компютърен томограф и ултразвуково изследване. Въпреки че те са съвсем различни, общото между тях е, че са способи да видят състоянието на зони от вътрешността на човешкото тяло. Но разликите между тях са значими и сега ще ги разгледаме.

узи компютърна томография ямр скенер

Изображението при ЯМР е най-детайлно

В днешно време все повече лекари изискват да се направи ЯМР и само високата цена на изследването възпира специалистите да го назначават при всякакви състояния. Те го ценят заради точността и безопасността, но преценяват необходимостта от него заради стойността и заради това, че уредбите са лесно достъпни само в някои от големите градове.

Така понякога се стига до избор – какво да се направи вместо ЯМР? Или пък има случаи, в които трябва да се направи именно ЯМР, а не УЗИ, рентген или КТ.

Да започнем оттам, че изброените методи за изследване са абсолютно различни и трябва да се използват в също така различни ситуации. Те рядко са взаимозаменяеми.

УЗИ (Ултразвуково изследване)

узи компютърна томография ямр скенер

С УЗИ се наблюдава бременността

Ултразвуковото изследване датира от 1942 година, когато австрийският невролог Карл Теодор Дюсик го прилага за първи път. То се провежда с помощта на звукови вълни. Днес то е рутинно и представлява около 25 % от всички провеждани изследвания.

Ултразвукът е естествен компонент на живата природа. Той е част от вятъра, водопада, морския прибой. Затова методът УЗИ се явява и най-безопасният за човека. Той с успех се прилага дори върху бременни.
УЗИ дава цялата потребна информация за вътрешните органи – черен дроб, бъбреци, надбъбречна, щитовидна, задстомашна жлеза, пикочен мехур и т.н. Ултразвуковата диагностика добре се справя с откриването на доброкачествени и злокачествени тумори, а също и с определяне на състоянието на сърцето и съдовете.

Относително недостъпни за УЗИ са органи, които обемат в себе си въздух: белите дробове, червата, стомаха, а също така и костната тъкан.

Органите и тъканите на човека различно пропускат ултразвуковите вълни. Някои структури ги пропускат практически свободно, други – напълно ги отразяват, а трети ги поглъщат. На този принцип е основана работата на УЗИ-скенера. В работната му част е монтиран източник и приемник на УЗИ-вълни. Източникът изпуска звукови вълни, които се отразяват в органите и тъканите на организма, поглъщат се или се пропускат. Приемникът улавя отразените вълни, а компютър интерпретира информацията, превръщайки я изображение на „срез“ от тъканите в реално време.

узи компютърна томография ямр скенер

Типично изображение, направено с УЗИ

Какво се изследва с помощта на УЗИ: органите в коремната кухина, млечни жлези, очи, съдове на крайниците, тялото и главата, работата на сърцето (ехокардиография), наличие и протичане на бременност, състояние на щитовидната жлеза, състояние на репродуктивните органи при жените и мъжете.

Едно от най-известните приложения на УЗИ е за регистриране на фетус и проследяването на развитието му. Но не по-широко УЗИ-диагностиката се ползва в кардиологията, урологията, сърдечно-съдовата хирургия, гинекологията, в спешната медицина и др.

Основно преимущество е неинвазивостта на тази диагностика, нейният безболезнен и безвреден характер, както и бързината за получаване на резултати.

Днес вече се дава и четириизмерна информация, което увеличава потенциала за правилно диагностициране.

Проблеми при УЗИ се явява регистрирането на несъществуващи образи, наречени артефакти. Второ – ниската му чувствителност спрямо някои заболявания, примерно стенози. Трети минус е ограничено приложение върху органите на гръден кош или шийни прешлени, които по чисто технически причини не могат да се „видят“.

Предизвикателството, което стои, е усъвършенстване на апаратурата за постигане на по-ясни и достоверни образи (по-висока резолюция, чувствителност, изследване на все по-малки обекти и др.). Това ще намали риска от лекарски грешки и ще подпомогне по-точната диагностика.

Компютърен томограф (КТ)

узи компютърна томография ямр скенер

Погледнат фронтално, скенерът трудно се различава от ЯМР

Компютърната томография съществува от 1972 година. Методът е предложен от Годфри Хаунсфилд и Алън Кормак, които са удостоени с Нобелова награда за тази си разработка.

Принципът на КТ е основан върху използването на рентгеново излъчване. Самият скенер представлява рентгенова установка, която заснема под най-различни ъгли. Промяната на перспективата се постига чрез възможността му да се върти и обхожда цялото тяло на пациента. Апаратът е конструиран така, че рентгеновата тръба и всички датчици се въртят около изследвания обект и правят много „кадри“, които предават на компютър. Получените срезове впоследствие се обработват.

Методът е много добър и високоинформативен, защото позволява да се получи качествено изображение на всички органи. За разлика от УЗИ и ЯМР, скенерът е подходящ и с него се правят изследваня на кухи органи като бели дробове, стомах и черва. Също така КТ прекрасно вижда костни структури.

За момента в клиниките все по-често старите томографи се подменят с мултиспирални, при които лъчевото въздействие върху човека е намалено на 30 процента.

За какво служи КТ?

Компютърната томография е просто незаменима в диагностиката на състояния на всички костни структури и на белите дробове и средостението у човека. Много често се ползва в изследването на органите в коремн. кухина – черен дроб, пикочен мехур, далак, панкреас, надбъбречни жлези, бъбреци, органите в малкия таз. С помощта на КТ е станало достъпно точното откриване на всякакви камъни – например в жлъчния мехур и бъбреците, и калцификати (например тези изменения, които съпътстват туберкулозата и склерозата).

КТ се смята водеща в диагностиката на сложни костни травми, множествени травми, в диагностицирането на сложни и множествени увреждания по черепа, при остри травми и кръвоизливи в главния мозък.

узи компютърна томография ямр скенер

„Пръстенът“ на компютърния скенер е много тънък в сравнение с тунела на ЯМР

КТ широко се ползва от УНГ-лекарите за детайлна оценка на състоянието на носните кухини, слуховите канали и темпорални кости. Нито един от другите методи за диагностика не може да се сравни с точността и дълбочината на КТ.

При проучване на гръбначн. стълб КТ може да определи и най-малките повреди в костната структура и връзките. Но за състоянието на междупрешленните дискове по-полезно е да се използва ЯМР.

КТ и ЯМР си приличат по това, че и двата апарата не обичат движението, то влошава изображението и поражда артефакти. Второто е металът, който, попадайки в зоната на изследване, значително изкривява полученото изображение. Но при КТ ако металът се намира на друго място, а не в зоната на изследване, той не влияе на качеството на сканиране.

узи компютърна томография ямр скенер

Изображението, дадено от КТ, е достатъчно добро за диагностицирането на голям брой заболявания

И все пак може да забележите, че редица болници у нас едновременно закупуват и си доставят нови компютърни томографи и уредби за ЯМР. Това е, защото не съществува абсолютен и универсален метод за медицинска диагностика.

ЯМР не може напълно да замени КТ, КТ не може напълно да замени УЗИ, а УЗИ не може напълно да замени рентгенографията. Всички тези методи се допълват един друг и данните от предходни изследвания подпомагат правилната интерпретация на следващите.
Но въпреки всичко казано, авторитетни източници изтъкват ред преимущества на ЯМР в сравнение с метода на КТ.

Преимущества на ЯМР

 1. Отсъствие на йонизиращи лъчения. Това позволява да се проведат безкрайно голямо количество динамични ЯМР-изследвания (контролни), които са абсолютно безопасни за здравето на човека;
 2. ЯМР дава високо контрастна резолюция, благодарение на която прекрасно се визуализира сивото и бялото вещество в главния мозък, междупрешленните дискове, тъканите около гръбначния стълб и околоставните меки тъкани, менискуси, капсулно-свързочния апарат на ставите;

ЯМР дава възможност да се оцени състоянието на костния мозък и ставните повърхности, а също и да се получи образ на съдовете на главн. мозък и шията без контрастно усилване.
За опасността от използването на някои контрастни препарати сме разказали подробно ТУК: Опасости и риск от контрастните вещества на основата на гадолиний. Други рискове и противопоказания при ЯМР.

Рентген

узи компютърна томография ямр скенер

Съвременните рентгенови апарати са модерни и компютъризирани

Рентгеновото изображение е откритие от 1985 година и принадлежи на немския физик Вилхелм Конрат Рентген, който впоследствие става първият нобелов лауреат по физика.

Въпреки че и рентгенът, и ЯМР служат за получаване на изображения на вътрешните органи, те имат сериозни различия. Най-голямото е, че при ЯМР образите са триизмерни, докато това при рентгена е невъзможно.

Принципът на получаване на изображения е с помощта на рентгенови лъчи – високочестотно електромагнитно лъчение, чиято вълна е с дължина от 0,1 до 10 нанометра. Базира се на особеностите на неговото поглъщане от различните тъкани на тялото. Те с лекота преминават през вещества с ниска плътност, но не и през материали с висока плътност.

При рентгеновия апарат лъчите преминават през тялото на човека и се проектират върху специална плака, почти както при фотоапарата. Тъканите с различна плътност се проектират с различна интензивност върху плаката.

Следователно рентгенът е най-добър с изследване на скелетната система. Чрез него се виждат счупвания, спуквания и размествания на костите. Той не е добър във визуализирането на органи и меки тъкани. Ако е потребно да се изследват изменения в мускулите и съединителните тъкани, тогава се прилагат други методики – тези на КТ и на ЯМР.

Има определени болести, протичащи в меките тъкани, които добре се виждат на рентген. Така например чрез него добре се идентифицира пневмония, оток и рак на белите дробове, за диагностика на коремната кухина. Изключително е полезен за откриване на жлъчни и бъбречни камъни.

узи компютърна томография ямр скенер

Рентгенът е най-добър при заснемане на твърди тъкани – например кости и зъби

За разлика от рентгена, ЯМР се използва да се отличи патологична тъкан от нормалната. Резонансът позволява да се получи превъзходна отчетливост на изображението в плоскостта на сканиране.
Най-големият проблем при използване на рентген е опасността от продължително въздействие върху човека. Вълните могат да причинят увреждане на меките тъкани.

Друг проблем, за разлика от ЯМР, е, че изображението на рентгена е само в една плоскост. За да се получат образи от различни плоскости, е потребно многократно облъчване. А това води до нежелани странични ефекти.

Рентгеновото лъчение е дотолкова мощно, че е в състояние да „избие“ електроните от атомите, когато попадне на тях. В резултат се генерират йони, които се явяват източник на въпросните странични ефекти. Подобен рентгенов „удар“ е способен да промени дори ДНК.

А при ЯМР само в процеса на едно изследване се получават множество изображения в различни плоскости на сканиране, без да се създадат каквито и да е опасности за човешкия организъм.

В заключение, рентгенът е най-старият метод за получаване на образ от вътрешния строж на тялото. Излъчването е опасно и изисква големи паузи между две облъчвания.

С какво изброените изследвания се отличават едно от друго?

1. По вида на изображението

Четирите метода дават различни по вид изображения. УЗИ и рентгенът показват едно изображение, докато КТ и ЯМР дават прослойни изображения, които в последствие се конструират в триизмерни модели.

2. По качеството на изображението

УЗИ и ЯМР показват по-добре състоянието на вътрешните органи, а рентгенът и КТ са по-ефикасни при костните тъкани. УЗИ се ползва само за вътрешни органи, рентгенът – приоритетно за костната система. КТ и ЯМР се назначават за всички видове, макар и да не са еднакво добри във всяко отношение. Пък и това са съвременни апарати, които стремително се развиват и усъвършенстват. Например е Прието да се твърди, че ЯМР отстъпва по отношение на твърдите тъкани (костната система), но този проблем се преодолява при високополевите представители.

3. По използвания метод
узи компютърна томография ямр скенер

Компютърният скенер има предимство пред ЯМР по отношение на комфорта

УЗИ използва звукови вълни, а ЯМР – магнитно поле. Що се отнася до рентгена и КТ, и двата се базират на рентгеновото лъчение. Но разликата е, че скенерът е много по-модерна технология, която се върти около пациенти и дава триизмерни изображения от различен ъгъл.

4. По безопасността и отражението върху пациента

Най-безопасни са УЗИ и ЯМР. Едното използва звукови вълни, които не оказват никакво въздействие върху човека, а ЯМР – магнитно поле, което също е безвредно. Рискът се повишава при ползване на ЯМР с контрастно вещество заради новите открития за натрупване на гадолиний в тъканите и провокирането на определено заболяване.

КТ и рентгенът носят негативите от облъчването с високочестотни електромагнитни вълни, които се отразяват на тялото на атомно ниво.

5. По продължителност на изследването

Изследване с КТ на една част от тялото отнема няколко минути, докато с ЯМР същата част се обследва до половин час.

Кое е за предпочитане: ЯМР или КТ?

Еднозначен отговор на този въпрос не съществува. Всеки един от методите има своите преимущества и недостатъчни. В някои случаи по-ефективно е да се използва КТ, а в други – ЯМР. Има ситуации, в които са необходими и двете изследвания в комплект.

Какво „вижда“ ЯМР по-добре: меките тъкани – мускули, мозък, нерви, междупрешленни дискове, съдове. Но не вижда достатъчно добре калция, който се намира в костите. Като УЗИ, но създавайки прослойни и много ярки и ясни изображения.

А КТ напротив, по-добре вижда костната тъкан. По това си прилича с рентгена, но полученият от КТ образ е многослоен и триизмерен.

Какво изследване се предпочита за глава, за кръста, за коремни органи
ЯМР е по-информативен за следните тъкани:
узи компютърна томография ямр скенер

ЯМР е много добър за изследване на главен мозък

 • Тумори и туморни образувания в меките тъкани, тумори в мозъка;
 • Определяне на стадия на онкологичното заболяване;
 • Вътречерепни нерви и хипофиза;
 • Патологии на обвивките на гръбначния и главния мозък;
 • Поражения на тъканите на гръбначния и главния мозък;
 • Инсулти, множествена склероза, възпаления на мозъчните тъкани;
 • Връзки, мускулни тъкани;
 • Ставни повърхности.
За какви тъкани е по-информативен КТ:
узи компютърна томография ямр скенер

Компютърният скенер се предпочита за заснемане на белите дробове

 • Поражения на костите в основата на черепа;
 • Поражения на темпоралната кост и околоносовите кухини;
 • Поражения на лицевия скелет, челюстите, зъбите;
 • Аневризми и атеросклеротични поражения на съдовете;
 • Патологии на органите от гръдния кош – туберкулоза, пневмония и други;
 • Паращитовидна и щитовидна жлеза;
 • Поражения и заболявания на костите и ставите;
 • Травма на мозъка и на костите от черепа;
 • Патологии на гръбначн. стълб – междупрешленни дискове, остеопороза, сколиоза.

Подобно разделяне на групи до голяма степен условно. Така например КТ е предпочитан за оценка на костно-травматични счупвания с големи размери или костно-деструктивни изменения, но не показва миниатюрни счупвания, които се проявяват като трабекуларен оток на костния мозък и добре се вижда с ЯМР.

Освен това КТ е слабо информативен при оценката на ставните капсули и съвсем неинформативен в оценката на състоянието на ставния хрущял. Затова ЯМР на ставите се явява по-предпочитан метод за изследване в сравнение с КТ.

В обобщение ЯМР и КТ се явяват принципно различни методи на диагностика. Изборът зависи от конкретния случай и целите на изследването. Именно затова болниците не избират кой от двата вида уредби да закупят, а се оборудват и с двата вида скенери, като се стремят те да бъдат от най-ново поколение. Причината е, че новите разработки преодоляват проблеми и минуси при по-старите модели.

В резултат от сравнението, което направихме, вероятно сте установили, че УЗИ и рентгенът са сравнително по-стари и не дотам съвършени методи. Би могло да се очаква, че те напълно ще бъдат изместени от модерните и напредничави технологии в лицето на КТ и ЯМР. Но факт, че те не са загубили своята актуалност.

узи компютърна томография ямр скенер

ЯМР е скъп метод заради технологията, апаратурата, изискванията към помещения, оборудване, софтуер и специално подготвени специалисти

И няма скоро да я загубят по два много важни показателя: достъпност и цена. „По-простите“, ако може така да ги наречем, изследвания се провеждат буквално във всяко едно здравно заведение и медицински център. Те са бързи, лесно достъпни, не изискват специална подготовка и не на последно място – те са несравнимо по-евтини от модерните технологии.

Затова и двата вида изследвания се използват като начален метод за диагностика и много често се оказват и напълно достатъчен за поставяне на адекватна диагноза. По тази логика до КТ и ЯМР достигат само по-сложните или специфични случаи, при които по-старите методи са безпомощни.

Но с времето цената на ЯМР – както при всяка нова технология, ще спада. Първи предвестници са ваучерите, които пускат медицинските центрове, за изследвания с намаление. В последно време много активно се рекламира от лечебните заведения и една нова услуга – профилактика с ЯМР или цялостно изследване на тялото с цел установяване на някакви изменения.

За подобни, непоказани от дадена болест или оплаквания диагностични процедури, също се предоставят все повече и по-евтини ваучери. Резонансната томография заявява амбиция да стане достъпен и общоизползван диагностичен инструмент и да измести вече поовехтелите методики. Както и тези, които вредят на здравето.

Още подобни и свързани публикации:

Enjoyed this post? Share it!

 

Молим, коментирайте!

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *