Вреда и риск при ЯМР. Противопоказания. Контраст и опасности при гадолиний.

♠ ЯМР с контрастно вещество ♠ Доза ♠ Показания ♠ Противопоказания за контраст ♠ Как работи ♠ Общи противопоказания за ЯМР ♠ В онкологията ♠ Опасността от гадолиний ♠ Мерки в Европа ♠ В САЩ ♠ В България ♠ Задължителни изисквания ♠ Нефрогенна системна фиброза ♠ Страх от облъчване ♠ Мощност на ЯМР и риск ♠ Недостатъци ♠ Митове ♠ Някои въпроси

ЯМР е най-напредничавото диагностично изследване на вътрешните органи.

Чрез него се установяват болести, които едва се поддават на диагностика, както и фини нарушения във функционирането на органите. ЯМР е най-точният метод към момента. Той дава многослойно изображение с дебелина от около няколко микрона, което се преобразува в триизмерен модел.

ЯМР се провежда по два начина – стандартно и с контрастно вещество.

Какво е ЯМР с контрастно вещество

В определени случаи се назначава вливането на контрастна материя във вените на пациента. Целта е получаване на по-ярко изображение на аномалните зони.

ЯМР с контраст се прави само след основното изследване. Контрастният препарат се използва за уточняване на вида заболяване или изключване на скрити патологични процеси. С други думи, ако със стандартното изследване е невъзможно да се определни заболяването и степента на неговата активност, тогава се предприема ЯМР с контраст.

ЯМР с контраст се отличава от стандартната процедура по това, че на пациента се вкарва венозно специален препарат на основата на контрастно вещество. Той позволява на снимките да се проявят такива нарушения, които не биха се визуализирали.

Използването на контрастен препарат зависи от показанията и се назначава от лекар. Количеството зависи от телесното тегло, както следва:

Съдържание:

ямр ядрено-магнитен резонанс вреда гадолиний

Количеството контрастно в-во зависи от телесната маса

До 69 кг – 10 мл

От 70 до 99 кг – 15 мл

Над 100 кг – 20 мл

Показания

ЯМР с контрастно усилване е необходимо при подозрения за първичен или вторичен тумор с всякаква локализация (метастази), при множествена склероза за определяне на активността на процеса, за диференцираща диагностика на тумори, хематоми, абсцеси или псевдотумори (възпаления).

Използването на контраст е в зависимост от обследвания орган.

ЯМР на млечна жлеза – винаги се извършва само с контраст. Целта е да се потвърди или изключи злокачествено поражение на млечната жлеза. Ако се оценява само състоянието на импланти в гърдите, то контрастиране не е необходимо.

ЯМР на хипофизата – провежда се с контраст при диагностициране на микроаденом и малки по размери туморни възми, които биха били пропуснати по стандартния метод.

ЯМР на коремна кухина, малък таз и меки тъкани – в голям процент от ситуациите се налага вливането на контрастна материя.

ЯМР на главен мозък – рядко се провежда с контраст с изключение на гореописания случай.

ЯМР-ангиография (изследване на съдовете) – като правило не се изисква въвеждане на контрастен препарат, тъй като тази роля играе кръвта.

Особености на контрастното вещество

В качеството на специално вещество при провеждането на ЯМР с контраст се прилагат препарати на основата на солите на метала гадолиний. Той притежава способността да се отлага преимуществено в тъканите с активен обмен на веществата, особено в тъканите със злокачествени кумори и в зоните с патологично кръвообращение.

ямр ядрено-магнитен резонанс вреда гадолиний

Солите на гадолиния

Благодарение на парамагнитните свойства на контрастното вещество, предварително въведено в лакътна вена, се усилва магнитният сигнал. На снимките злокачествените тумори буквално „светят“. Това позволява лекарят да определи точно техните граници и степента на взаимодействието им с околните структури.
Границите на раковите образувания прекалено трудно се определят при стандартно обследване. Причината е, че злокачествените клетни могат да проникнат в тъканите, без да ги променят визуално. А контрастният препарат, който попада във въпросните тъкани, помага ясно да се видят границите и също възможния обсег на разпространение. Това позволява точно да се определи стадият на възпалителния процес.

Раковите образувания

За разлика от рентгеновите контрасти и йодсъдържащите препарати, които се влагат при провеждането на компютърна томография, контрастите за ЯМР са с много по-ниско ниво на токсичност и алергенност.

Противопоказания за ЯМР с контраст

Относно диагностиката с оцветяващи препарати има общи противопоказания. В дадени случаи контрастното вещество носи риск и вреда за пациента. Забраните са относителни и абсолютни.
Не трябва да се провежда изследване при следните обстоятелства, ако те са потвърдени:

 1. Индивидуална чувствителност към контраста;
 2. Бременност до 2 седмици.

В тези случаи диагностика с използването на оцветяващи препарати не се провежда при никакви обстоятелства.

ямр ядрено-магнитен резонанс вреда гадолиний

Ако имате някоя от изброените болести, кажете на лекаря преди вливането

Специфични противопоказания:
 • поливалентна алергия;
 • остра и хронична форма на бъбр. недостатъчност;
 • цироза за черн.дроб;
 • ендокринни патологии като тиреотоксикоза, тежък захарен диабет.
Относителни забрани за провеждане на процедурата се отнасят:
 • Алерг. реакции към каквито и да е лекарствени вещества;
 • Бронхиална астма;
 • Тежка съдова и сърдечна патология;
 • Нарушения в работата на бъбреците;
 • Обезводняване;
 • Полицитемия – рядко заболяване, характеризиращо се с повишен синтез на кръвни клетки;
 • Сърповидно-клетъчна анемия;
 • Миелома;
 • При въвеждане на контрастни вещества през последните 24 часа;
 • При приемането от пациента на интерлевкини и бета-блокатори;
 • Бременност над 2 седмици.

Всички «за» и «против» сериозно се претеглят от лекаря. Най-често при наличие на относителни забрани обследването се провежда, но с повишено вримание. Но това се върши, ако диагностиката е от изключителна жизнена важност.

ямр ядрено-магнитен резонанс вреда гадолиний

ЯМР с контраст се прави след отчитане на рисковете и противопоказанията

За пример, ако пациентът има сериозна патология на бъбреците, му се назначават допълнителни изследвания, които помагат да се уточни доколко е напреднал процесът. Ако се види, че рискът от усложнения не е прекалено висок, изследването се извършва.
За 35 години съществувание на диагностиката с прилагане на контрастни вещества, още нито един път не е открит порок в развитието на плода след провеждането на процедурата. Но все пак не е известно как въздейства ЯМР върху зародиша, затова без особена необходимост такова изследване не се провежда.
Бременността и лактацията не се явяват противопоказания за въвеждането на контраст, но след се препоръчва след изследването да се спре кърменето за срок от 24 до 36 часа, според различни източници.

ЯМР с контраст в онкологията

Най-голямо приложение на ЯМР с контраст има в онкологията. Именно този вид диагностика помага да се проведе високоинформацитвно изследване на онкологичните процеси: да се определи наличието на тумор и неговите метастази, точните размери, вътрешната структура, границите на разпространение и степента на кръвоснабдяване на новообразуванието. Контрастът помага да се установи характера на тумора – например степента на неговата злокачественост, и да се определи стадият на заболяването.

Алгоритъм за провеждане на ЯМР с контраст

Решение за необходимостта от провеждане на ЯМР с контраст се взема от лекуващия лекар преди да се установи диагнозата. В ред случаи – например при подозрение за новообразувания, рентгенологът ще препоръча провеждане на ЯМР с контрастно вещество.

Пациентът предварително се информира.
Въвеждането на контраст удължава изследването средно с 15 минути.

При назначаването на ЯМР с контраст се отчитат някои фактори:
 • Наличие на алергия към някакви медицински препарати. Контр. в-ва, които се влагат при ЯМР, не съдържат йод. Затова не се отчитат алергии, проявени при рентгенови снимки. Но ако пациентът вече е преминал през процедура с използване на препарата гадолиний и е получил алергия към това вещество, тогава той е длъжен да съобщи за нея;
 • Бременност или подозрение за настъпило зачеване;
 • Оперативно вмешателство в кръвоносните съдове. При някои от тях е противопоказано провеждането на това изследване с контрастно вещество;
 • При проблеми с бъбреците и сърповидно-клетъчни нарушения (анемия), при които не бива да се въвежда контрастен препарат.

ВАЖНО! На пациента се предлага да подпише договор за съгласие да му се проведе изследванието и декларира, че е запознат с всички възможни рискове от процедурата.

Как работи контрастът
ямр ядрено-магнитен резонанс вреда гадолиний

ЯМР на съдовете на главата, направен с контраст

Контрастните препарати имат способността да оцветяват. Те повишават чувствителността на апаратурата. Когато на специалния оцветител въздейства магнитно поле, той помага да се даде по-ясно и отчетливо изображение. Тези парамагтинти вещества (реагират на външно магнитно поле, но не се намагнитват) се въвеждат във вените на пациента. Най-често контрастно вещество се прилага при търсенето на тумори.

Оцветяването подобрява точността на изображението, благодарение на което може по-ясно да се изяви какъв е размерът и структурата на тумора, има ли метастази, каква е локализацията им.
Бързината на разпространение на оцветяващия препарат зависи от това доколко интензивен е кръвният поток в областта за изследване.

Най-често използваното контрастно вещество за томографии са солите на гадолиния. Те се отличават с добра разтворимост, висока ефективност, по-ниска токсичност в сравнение с други контрасти. Но все пак те са достатъчно токсични. Затова е се предпочитат не солите на гадолиний, а хелатните комплекси, в чийто състав влизат йоните на гадолиния.

Гадолиний представлява сребрист метал, който се отличава с мекост. Той има 7 електрона, които не са в двойки, което способства за най-бързото предаване на сигнала по време на процедурата.
Контрастите в ядрено-магнитната томографияимат съществено различие спрямо оцветяващите компонентин в рентгенографията, които подобряват видимостта. А контрастите при ЯМР водят до изменение само в тези органи и тъкани, които се изследват.

ямр ядрено-магнитен резонанс вреда гадолиний

Optimark® инжекции gadoversetamide

Създадени са няколко различни препарати на основата на гадолиний. В Европейския съюз са разрешени за прилагането при резонансна диагностика 9 на брой препарати. Те са с търговски наименования: Омнискан, Оптимарк, Магневист, Бултихенс, Примовист, Вазовист, Гадовист, Прохенс и Дотарем. Зад тези търговски имена стоят съответните активни вещества gadodiamide, gadoversetamide, gadopentetic acid, gadobenic acid, gadoxetic acid, gadofosfeset, gadobutrol, gadoteridol и gadoteric acid.

Средствата за контраст при ЯМР имат в пъти по-малка токсичност, отколкото препаратите за компютърна томография и рентгенографията. Те не предизвикват алергични и странични ефекти. В началото на 2017 година обаче това виждане за препаратите на основата на гадолиний се промени и се откриха сериозни рискове. За това ще разкажем по-долу.

Изследванията с оцветяващи препарати условно се дели на две разновидности. При първата цялото контрастно средство се въвежда във вената наведнъж, а във втората се дозира капково. Веществото се подава синхронизирано, според необходимостта по време на изследването. Този вариант се нарича динамично магнитно-резонансно сканиране. Той дава отлично изображение на процесите в реално време.

Общи противопоказания за ЯМР

Още няколко допълнителни съображения, които пречат за ползването на метода със или без контраст:

Наличие на импланти и фрагменти от оперативно вмешателство. Магнитното поле, създавано от апарата, създава риск за разстройване на поставената конструкция и следователно – за рецидив на основното заболяване. В отделни случаи има опасност от кръвоизливи;

Пациенти с пиърсинг, татуировки и други видове нарушение на целостта на кожата следва да се въздържат от подлагане на резонансна томография. Ако то е належащо, металните изделия и аксесоари се премахват преди изследването, защото не са изключени термични изгаряния.

При наличие на медицински пластир на тялото. Това може да доведе до изгаряния на мястото на неговото разполагане.
Вижте в 80 секунди как се провежда ЯМР (продължаваме с рисковете след видеото)

Рискове от ЯМР с контрастно вещество?
ямр ядрено-магнитен резонанс вреда гадолиний

Алергоподобни реакции са възможни странични ефекти на контрастите

Както при всички препарати, и при тези съществува риск от странични ефекти. Най-вероятните са:

 • Алергичен отговор;
 • Недостигане на въздух;
 • Завиване на свят;
 • Кихане;
 • Сърбеж в областта на очите;
 • Уртикария.

Процедурата не се назначава, преди да се прецени рискът от странични ефекти. Лекарят задължително изяснява дали анамнезата е обременена с алергологични показания. За провеждането на изследването се взима малко количество от контрастното вещество, което намалява риска от алергия до 0,1 процент. Препаратът се въвежда много бавно и ако се влоши състоянието на пациента, по-нататъшното прилагане на гадолиний веднага се прекратява.

Според статистиката, всички алергични реакции, които настъпват по време на ЯМР с контраст, се проявяват слабо и леко се поддават на терапия. По време на въвеждането на контрастното вещество, подготвен специалист наблюдава състоянието на пациента, неговите жизненоважни функции и пациентът може да съобщава, ако се чувства зле. Всичко това снижава възможните рискове практически до нула.

Всеки пациент имат право да получи подробна информация за всяка диагностична процедура, която му се провежда. Обяснява му се защо се предприема и какви са възможните рискове.
Не е нужно да се притеснявате да споделите с лекаря какви са вашите съмнения и опасения по повод назначеното изследване. Специалистът ще обясни защо и как се извършва.

Нови открития за контрастите с гадолиний

Гадолиният е химически елемент, който стои в основата на контрастните вещества, използвани при ЯМР. Представлява мек метал със сребрист отенък, който се разтваря добре.

Европа алармира за опасност от контрастите с гадолиний

През м.март 2017 година европейският лекарствен регулатор предложи да се приберат от пазара няколко контрастни агенти на основата на гадолиний (GBCA) заради опасения, че това вещество остава в организма на човека след провеждането на ядрено-магнитна томография. На практика се говори за най-разпространените в медицинската визуализация препарати.

ямр ядрено-магнитен резонанс вреда гадолиний

Проучвания, сочещи, че гадолиний се отлага в тялото, предизвиква сериозни опасения в Европа

Препоръката идва от Комитета по оценка на рисковете в сферата на надзора върху лекарствата (PRAC), част от Европейската агенция по лекарствените средства (EMA). В Европейския съюз тя се явява главният орган, регулираш пазара на фармацевтични препарати.

През м.март 2017 година в PRAC е проведено заседание за безопасността на гадолиния. Този въпрос е повдигнат от Европейската комисия през 2016 година.

В проведеното от PRAC изследване на агентите на основата на гадолиний се съдържат убедителни доказателства затова, че даденото вещество се отлага в мозъка. Това са показали преки измервания на гадолиний в тъканите на мозъка, направени много месеци след последното въвеждане на контр. в-во на базата на гадолиний, се казва в съобщение на Комитета.

През 2016 година в списанието Investigative Radiology са публикувани резултати от изследването на френската фармацевтична компания Guerbet. Учените провели серия експерименти върху плъхове, за да разберат по-добре влиянието какво влияние оказва върху мозъка повторното инжектиране на GBCA.
В продължение на 5 седмици гризачите получили 20 инжекции от препарата гадодиамид (gadodiamide), който се отнася към линейните GBCA. На друга група животни въвели от втория тип GBCA — макроцикличният агент гадотерат меглумина (gadoterate meglumine). На трета група са въвели неактивен физиологичен разтвор (плацебо).

ямр ядрено-магнитен резонанс вреда гадолиний

В България са разрешени четири конкретни наименования контрастни вещества

Учените установили, че повишената интензивност на сигнала се запазва дори и след прекратяване на въвеждането на контрастните вещества. При последващи обследвания на главния мозък на същите плъхове била установена висока концентрация на гадолиний, особено в областта на малкия мозък. По такъв начин експериментите върху животни показали сериозните рискове, сверзани с използването на традиционните контрастни препарати с гадолиний.
Към м.март 2017 година по целия свят ежегодно се провеждат около 30 млн. процедури с гадолиниеви контрасти.

PRAC предлага да се извадят от употреба четири линейни контрастни агента на основата на гадолиний:
 • гадобенова киселина (произвежда се от компанията Bracco под марката MultiHance);
 • гадодиамид (GE Healthcare го продава под името Omniscan;
 • гадопентетова киселина (Bayer HealthCare Pharmaceuticals я пуска под названието Magnevist);
 • гадоверсетамид (компанията-производител е Guerbet, търговската марка — Optimark).

По данни на PRAC, линейните контрастни агенти имат структура, която с голяма вероятност освобождава гадолиний и той се натрупва в тъканите на организма. Макроцикличните агенти се явяват по-стабилни и с по-малка склонност към освобождаване на гадолиний.

В доклада на регулатора се отбелязва, че няма съобщения за клинични заболявания и дори за симптоми, свързани с отлагането на гадолиний. Но въпреки този факт, Комитетът е решил да заеме предупредителна позиция. Тя е свързана именно с недостига на данни, както и с появилата се по-рано информация за провокиране на нефрогенна системна фиброза след провеждането на ЯМР с контраст на основата на гадолиний.
Управл. по санитарен надзор на к-вото на медикаментите FDA изиска да бъде внесена допълнителна информация в инструкцията към гадолиниевите контрастни вещества за снижаване на риска от развитие на НСФ.

ямр ядрено-магнитен резонанс вреда гадолиний

Засега няма съобщения за клинични заболявания, но опасенията остават

В PRAC обещават да отменят препоръката си за забрана на гадолиниевите контрастни агенти, ако производителите предоставят нови доказателства затова, че ползата от използването на такива вещества превишава риска или затова, че гадолиният не се отлага в тъканите в опасно количество.
В САЩ отделенията по детска радиология се отказват от линейните контрастни агенти на основата на гадолиний

Наскоро стана известно, че множество отделения по детска радиология в САЩ се отказват от използването на линейни контрастни агенти на основата на химическия елемент гадолиний и преминават към макроциклични вещества. Причината е опасения за отлагане на гадолиний в тъканите на мозъка. Публикацията е в списанието Pediatric Radiology.

Ако през 2011 година около 81% от педиатричните отделения на рентгенологичните центрове са използвали линейни гадолиниеви контрастни вещества, но през 2017 година около 80% от всички подобни заведения са преминали на макроцикличен гадолиний.

Един от удивителните моменти в проведеното изследване е, че множество педиатрични болници през последната година или са преминали на макроцитлични агенти или възнамеряват да го направят, казва д-р Майкъл Розенфелд, детски неврорадиолог в болницата Banner Cardon Children в щата Аризона. Той мотивира случващото се така: ако има по-стабилен агент (при който не се отделя гадолиний), защо да не се ползва? По-добре е да си излишно предпазлив и разбира се – няма вреда от това да се ползва по-стабилен агент.

Ето точно какво показва проведеното изследване в САЩ:
ямр ядрено-магнитен резонанс вреда гадолиний

Някои детски отделения в САЩ спират да работят с гадолиний

 • 73% от анкетираните отделения по детска радиология са се отказали от линейни гадолиниели контрастни вещества заради опасения от отлагания на агента в мозъчните тъкани;
 • 47% от анкетираните са предприели същата стъпка, но основанието им е подобряване на профила на безопасност;
 • 33% са мотивирани от повишаване на стабилността;
 • 20% — заради опасения от развиването на нефрог. системна фиброза;
 • 7 % от запитаните са се отказали с цел икономии.

Нито едно от участващите в анкетата медицински заведения не използва вече линейни нейонни агенти. В четири от разгледаните центрове като преди се прилагат контрастни с-ва на основата на гадопентетат димеглумин, а в пет центъра — на основата на гадобенат димеглумин.

В България – изисква се регистрация на използвания контраст

Изпълнителн. агенция по лекарствата в МЗ качва на сайта си регулаторна препоръка. Тя е с дата от януари 2011 година – 6 години по-рано. Тази препоръка се базира на идентичната европейска агенция ЕМА във връзка с нейно разглеждане на проблема за връзката между контрастните вещества и опасност от нефрогенна сист. фиброза.

На базата на данните към 2011 година е приета класификация на контрастните агенти за ЯМР, като те се делят според степента на риска за пациенти от използването им. Веществата са общо 9. Във всяка група попадат по три от тях, както следва:

Средства с висок риск Средства със среден риск Средства с нисък риск
Omniscan, OptiMARK, Magnevist MultiHence, Primovist, Vasovist Gadovist, ProHence, Dotarem

За да се намали до възможният минимум риска от контрасти с гадолиния, Агенцията дава конкретни мерки за спазване.

Мерки при използване на контрасти с висок риск
 1. Задължително да се провеждат лабораторни изследвания за бъбречната функция – пациентите се проверяват предварително, преди вливането на контраста. Специално се поръчва това за болни над 65 години.

  ямр ядрено-магнитен резонанс вреда гадолиний

  Оперативната намеса е противопоказание за ползването на контраст с гадолиний

 2. Определят се параметрите, при които е противопоказано ползване на контраст от групата на високия риск. Трите препарата са неприложими при тежки бъбречни увреди. Като граница се посочва скоростта на гломерулната филтрация
 3. Високорисковите контрасти се забраняват за пациенти след операция, да болни, които очакват трансплантация на черен дроб, както и за новородени.
 4. При болни със скорост на гломерулната филтрация 30-59 ml на минута / 1.73m2 и деца се препоръчва прилагането на еднократна доза, която да бъде във възможно най-малкото количество. Поне седмица след първото въвеждане е забранено повторно такова.
 5. За бременни жени контраст не се препоръчва, но не се и забранява. Няма данни за опасностите. Затова лекарите определят: само в жизненоважни случаи.
 6. В периода на лактация е позволено ЯМР с контраст, но денонощие след него бебето се храни изкуствено.

На медицинските специалисти се разпорежда да регистрират точното име на препарата, който е употребен в конкретното изследване. Това става чрез стикери, които са сложени върху опаковките на контрастите. Това са специални етикети, които се оплепват от опаковката и се залепват в досието на пациента. Тези етикети се ползват за проследяване и регистриране на използваният контраст при ЯМР. От медика се изисква допълнително да запише дозата.

Мерки при използване на контрасти със среден и нисък риск
 1. Задължително да се провеждат лабораторни изследвания за бъбречната функция – пациентите се проверяват предварително, преди вливането на контраста. Специално се поръчва това за болни над 65 години.
 2. Определят се параметрите, при които е противопоказано ползване на контраст от групата на високия риск. Трите препарата са неприложими при тежки бъбречни увреди. Като граница се посочва скоростта на гломерулната филтрация
 3. Използването при новородени и деца е разрешено с изискването за еднократна и минимално възможната доза. Седмица след ЯМР да не се предприема повторна такава процедура.
 4. За кърмачки – решението дали да кърми в периода от 24 часа след изследването се оставя на лекуващия медик след разговор с майката.
 5. За бременни положението е като при контрастите с висок риск – само при необходимост.
  Веществата със среден и нисък риск също се регистрират чрез контролните фабрични етикети.

  ямр ядрено-магнитен резонанс вреда гадолиний

  Изображение на бъбреци, направено с ЯМР

Медицинските специалисти са задължени да докладват за случаите на нередни реакции. Както е посочено в упътването, това се очаква при всяка лекарствена реакция, която би била класифицирана като сериозна или неочаквана.

Какво е нефрогенна системна фиброза

Това е ново име на по-рано наричаната нефрогенна фиброзираща дермопатия. Патологията се определя като застрашаваща живота. Представлява изменение на съединителна тъкан, намираща се в кожата. Тя започва да се разраства, да става по-плътна, загрубява и се втвърдява. В напредналите случаи това води до ограничаване на функцията на ставите и обездвижване. Има вероятност от засягане и на други органи – белия и черния дрб, мускулите и сърцето.

Връзката между контрастите за ЯМР и нефрогенната фиброза е забелязана през 2006 годинаи оттогава се наблюдава. В европейски мащаб се отбелязва необходимостта от проучвания на заболяването, за да се изясни неговия характер и отключващи фактори.

Като начало е посочен риск от НСФ само при определени групи пациенти.

Те са същите, които засегнахме по-горе при специалните мерки:
 • Пациенти с бъбречни патологии;
 • Пациенти с предстояща чернодр. трансплантация;
 • Новородени и малки деца;
 • Възраст над 65 години;
 • Бременност и лактация.

Заради това заболяване се въвежда проверка за бъбречна дисфункция и ползването на намалени дози при определени случаи, както и изискването за регистриране на наименованието на приложеното контрастно средство на базата на гадолиний.

Страх от облъчване при провеждането на ЯМР

ямр ядрено-магнитен резонанс вреда гадолиний

Специални игри, анимационни филми и телефонни приложения подготвят децата за изследването

Доста хора се вълнуват преди провеждането на изследването. В тяхното съзнание то е особено опасно заради високата степен на облъчване. Видът на апарата също допринася за подобно усещане. Хората смятат, че лягайки в тунела на ЯМР, ще получат висока доза радиация.

Вреден ли е ЯМР или не? Какво е нивото на облъчване при томографията?

Всъщност отговорът е лесен и недвусмислен – пациентът не е заплашен от облъчване. Причината е абсолютно различния принцип на работа на ЯМР, който използва силата на магнитното поле. За разлика от рентгенографията или компютърната томография, тук човек не се сблъсква с йонизиращи лъчения и затова не получава доза радиация.

Ядрено-магнитна томография обладава минимални рискове за здравето на пациента, което позволява методиката да се прилага в съвременната медицина с цел обследване на абсолютно всяка част от тялото.

Без радиация: ЯМР за онкоболни

Отсъствието на облъчване позволява магнитно-резонансното станиране за удържа лидерски позиции сред традиционните начини за диагностициране от доста дълго време.
Благодарение на това, че при ЯМР дозата йонизиращо излъчване се приближава към нула и че противопоказанията са силно ограничени, то този способ е идеален за пациенти с потвърдена диагноза рак на кожата и други злокачествени тумори.

При наличие на ракова патология, ЯМР е максимално безопасен за разлика от рентгенографията и компютърната томография. Тези два метода за изследване на вътрешните органи и системи при често използване са способни да нанесат вреда на меките тъкани. В частност, рентгеновата доза облъчване може да окаже непосредствено влияние върху развитието на патологичните процеси, включително да измени строежа на ДНК.

Има ли отношение напрегнатостта на полето към безопасността

Използването на ЯМР в клиничната практика започва с получаването на изображения на главен мозък. Откакто се използва този метод, са правени най-различни опити за класифициране на уредбите за него. Но всички предложения отпадат, единствено устойчиво остава разделянето на апаратурата според степента на напрегнатост на магнитното поле, което създава работният магнит в уредбата.

ямр ядрено-магнитен резонанс вреда гадолиний

Мощни уредби над 3 Т се използват за научна работа

Към момента класификацията на апарати е такава:
 1. Със свръх ниско поле – под 0.1 тесла;
 2. С ниско поле – от 0.1 до 0.4 тесла;
 3. Със средно поле – от 0.5 до 1.0 тесла;
 4. С високо поле – от 1.0 до 2.0 тесла;
 5. Със свръхвисоко поле – над 2.0 тесла.

Магнитите, които се влагат в изредените уредби, не са еднакви. Апаратурата с най-ниско поле – до 0.3 тесла, е с резистентни или перманентни, а в тази с над 0.3 тесла Т се влагат свръхпроводящи магнити.

В клиничната практика не са въведени целият спектър апарати.

Преимуществено се ползват тези в диапазона от 0.3 до 2.0 тесла, защото се смята, че 2.0 тесла е лимит на магнитното поле по отношение на безопасността спрямо човешкия организъм, пише д-р Емилия Мишева от Катедрата по пропедевтика на вътрешните болести в Медицински университет – Пловдив (публикация върху диагностичните възможности на ЯМР за изследване на сърд.-съдовата с-ма). Факт, че водещите производители на такъв вид апаратура са пуснали в масова продажба уредби с напрегнатост на полето от 3.0 Т.

Високополевите уредби са по-скъпи и малцина си ги позволяват. У нас медицинските центрове са единици на фона на масово използваните апарати с 1.5 Т. Това е най-купуваният клас апарати в България (и той е доста по-висок от средно използваните по света). Посоченото важи с пълна сила за доставените в последните 3-4 години уредби. Болниците, които сега купуват ЯМР, задължително се спират на поле от 1.5 Т, показват наблюденията ни.

Колкото по-висок клас е апаратът – и съответно по-силно магнитното поле, толкова по-детайлни и ясни изображения се правят. Но ето, че за граница на пълната безопасност се смята 2.0 тесла напрегнатост на полето.

Недостатъци на ЯМР

Има няколко категории пациенти, които не могат да се възползват от възможностите на магнитната томография. Това са хора с импланти, които се активират по електронен, механичен или магнитен път. Магнитното поле носи риска да разстрои работата на уредите, които са жизненоважни за съответния пациент. В тази категория влизат импланти, свързани с работата на сърцето, такива, които се поставят в ухото, така наречените хемостатични клипси – вид импланти в ЦНС и други.

Към относителните противопоказания за ЯМР са и няколко заболявания: декомпенсирана сърдечна недостатъчност, пациенти на командно дишане, болни, поставени на апарати за мониторинг на сърдечната им дейност, пациенти на инфузионно апаратно лечение.
Сред недостатъците влиза и една фобия – страхът от затворени пространства. При ЯМР проявите на клаустрофобия са много силни и понякога стават пречка за провеждане на изследването. В такива моменти се прибягва към обща анестезия.

Митове, свързани с прилагането на ЯМР

1. Облъчване
ямр ядрено-магнитен резонанс вреда гадолиний

Устройството на ЯМР – очевидно е, че няма източник на облъчване. Магнитът е свързан с компютър, която обработва данните

Има пациенти, които твърдят, че провеждането на ЯМР е станало причина за повреждане на косата, силни пристъпи на мигрена, чупливост на ставите и костите. Логично погледнато, подобни твърдения се определят от лекарите като фантазии. Подобни последствия за организма са изключени напълно.

2. Пристъпи

Някои пациенти настояват, че повторно провеждане на диагностика с ЯМР може да доведе до обостряне на основното заболяване и по-продължителни пристъпи. Всъщност магнитното поле с висока честота, което си създава при работата на томографа, не е способно да нанесе вреда на организма. Затова по този прогресивен метод се диагностицират заболявания на гръбначния стълб и на главния мозък.

3. Съкращаване на живота

Има мнение, че всяко последващо обследване по метода на ЯМР съкращава живота. Всъщност организмът на човека спокойно понася няколко последващи диагностики. При това патологични процеси от органичен характер са изключени напълно. ЯМР се провежда толкова пъти, колкото са препоръчани от специалист.

4. Влияние върху плода

Заченали жени се опасяват, че ЯМР може да убие детето през всички срокове на износването. Подобно виждане няма основание. При усложнени клинични картини тази диагностика се провежда почти до самото раждане. Относно ранните срокове на бременността, провеждането на резон. томография се ограничава по отношение на обследвания на органите от малкия таз и репродуктивната система. Всички предупреждения имат предпазен характер. Всички източници отбелязват, че няма документирани вреди. Мерките се взимат по принцип.

5. Клаустрофобия

Страхът от затворени пространства не е абсолютна пречка за провеждане на ЯМР. Алтернатива са уредбите от открит тип.

Някои въпроси

Колко често е безопасно да се провежда ЯМР?

Отговор: Няма ограничение в броя на изследванията, нито указана пауза между две провеждания. ЯМР се прави толкова пъти, колкото е назначен от лекар.

ямр ядрено-магнитен резонанс вреда гадолиний

ЯМР се прави и на новородени

От каква възраст е безопасно да се прилага ЯМР?

Отговор: ЯМР няма възрастови ограничения, затова се провежда от самото раждане на детето. Въпросът е, че пациентът в тунела следва да запази пълна неподвижност. А това е трудно при много малки деца. Заради ЯМР се прилага по-често след 7 год.

Прави ли се ЯМР под наркоза?

Отговор: Принципно е възприето да се прилага пълна анестезия основно за малки деца, които не съумяват да запазят неподвижно положение на тялото. Но все повече медицински центрове и здравни заведения отказват провеждането на изследване с упойка.

Достатъчно безопасен ли е ЯМР, за да се ползва с профилактична цел?

Отговор: Да. Профилактиката с ЯМР е даже необходима. Своевременното диагностициране на всяко заболяване значително повишава шанса за успешно лечение и пълно оздравяване.

Може ли ЯМР при перманентен грим?

Отговор: За изследването с уредба за ЯМР перманентният грим не е противопоказание. Обаче големи по площ татуировки създават артефакти с различна степен на изразеност, които затрудняват интерпретацията на резултатите от изследването. Причината е, че боито за татуировки съдържат метални частици.

Към днешния ден се смята, че резонансната томография като цяло не вреди на здравето. Напротив, тя е в негова помощ, оказвайки се най-надеждният метод за диагностика. Той предоставя данни за достоверно определяне на диагноза, което пък позволява своевременно да се пристъпи към адекватна терапия.

Още подобни и свързани публикации:

Enjoyed this post? Share it!

 

Молим, коментирайте!

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *