Ядрено-магнитен резонанс в Плевен: Къде? Апарати, цени, условия

Ядрено-магнитен резонанс в Плевен. В УМБАЛ, в „Св. Пантелеймон“, Афидеа и „Русев“, цени и условия

Област Плевен с население от около 250 000 души и е снабдена с четири апарата за извършване на ядрено-магнит. резонанс.

Те са монтирани в помещения на две от многопрофилните болнични заведения и в две лаборатории, частна собственост. Три от уредбите са високополеви.

Напрегнатостта на полето на техния магнит е от 1.5 Тл, което е залог за качествени и детайлни изображения. Някои от уредбите са доставени в последните години и са нови, актуални модели на General Electrice и Siemens.

УМБАЛ „Георги Странски”

Клиниката по обр. диагностика на университ. болница в Плевен е част от Медицински университет – Плевен, катедра по рентгенология. С няколко десетки години история, тя към момента е мощен и утвърден диагностичен център, оборудван с всички класически апарати за образно диагностициране. Сред тях са два комп.томографа и един уред за ядрено-магнит. резонанс.

Апаратът

Апаратът е модел, производство на General Electrice healtheare с полевата мощност на магнита от 1.5 Тл. Доставянето му открива нови възможности за диагностика и адекватни терапевтични дейности, подкрепено с прецизен подбор на кадрите. От 2013 година е внедрена информационната система PACS, чрез която се обработват, препредават и архивират извършените изследвания.

Уредбата за ядрено-магнит. резонанс е закупена със средства по ОП „Регионално р-е“, заедно с ехографска система, дигитален рентген и комп.томограф на Siemens.

Ядрено-магнитен резонанс Бургас ЯМР Ядрено-магнитен резонанс Плевен

Ядрено-магнитният резонанс дава уникално детайлно изображение на всички органи и най-вече на главния мозък

В Клиниката на университетската болница работят 50 специалисти, от които един е професор (д-р Начко Тоцев, който е и ръководител на звеното, специализирал в Берлин и Ерланген), а 12 от 14-те лекари са със специалност. Всеки четвърти от тях е научен кадър.

Университ. болница в Плевен поддържа непрекъснати дежурства в условия на спешност през цялата година, като рентгенови и компютърно-томографски изследвания се извършват и през нощта.

Основни направления, в които се извършва образна диагностика: урогенитална, на храносмил.с-ма, на мускули и скелетна с-ма, торакална, на сърдечно-съдовата с-ма, педиатрична, лицево-челюстна, на млечните жлези, спешна диагностика.

Диагностицирането посредством метода на ядр.-магнитн. резонанс е в посока – глава (главен мозък), гръбначния стълб и шията, гръдния кош и органите в него, коремна кухина и органите в нея, опорно-двигателната система на тялото.

Ядрено-магнитен резонанс Бургас ЯМР Ядрено-магнитен резонанс Плевен

Схема на действие на гигантският магнит, който е сърцевината на всяка уредба за ядрено-магнитно изследване

Цени

Ядрено-магнитното изследване не присъства в списъка на платените услуги. Отделението има сключена договореност със Здравната каса.

Целият ценоразпис е поместен ТУК!

  • Адрес: бул.„Г. Кочев“ №8а
  • Регистратура – телефон: 064 88 61 61

МБАЛ „Св. Панталеймон“

Многопрофилната болница е важен център за северната част на България, разполагайки с добре оборудвано отделение по обр.диагностика, подкрепено от четирима лекари. Там се извършва обширен спектър от изследвания и консултации.

Водещата цел на здравното заведение е да повишава качеството на услугата чрез ползването на апаратура на добро световно ниво, съчетано с внимание към пациента и експресно обслужване. В течение на няколко години болницата се сдобива със скенер и уредба за ядр.-магн.томография на фирмата General Electrice healtheare.

Магнитно-резонансният томограф е инсталиран в основния корпус на здравното заведение и е оборудван с пълният спектър от функционални възможности за изследвания. Това съобщават от „Свети Панталеймон“, а в рекламното видео, заснето за дейността на здравното заведение, се демонстрира и самият апарат:

От болницата не обявяват модела на уредбата за ядрено-магнит. резонанс, единствено уточняват, че полето на неговия магнит е с напрегнатост от 1.5 Тл, а като софтуер е уникален апарат по европейските стандарти.

Според заснетото на видеото, се касае за модела Brivo MR355, който е създаден от GE в рамките на програмата Healthymagination. Тази програма има за цел да направи съвременните диагностични технологии по-разпространени и нескъпи. По наблюдение на дистрибутори, ако досега далеч не всички медицински заведения са можели да си позволят 1.5 Тл томограф, то с появата на Brivo MR355 тази ситуация се изменя. Апаратът е с висока мощност на магн. поле, но по-достъпен.

Ядрено-магнитен резонанс Бургас ЯМР Ядрено-магнитен резонанс Плевен

Brivo MR355 на General Electrice healtheare

Един от най-крупните производители на медицинска апаратура в света – GE Healthcare, първи пуска на пазара ядрено-магнит. резонанс на 1.5 Тл и остава сред лидерите в сферата на разработването на МРТ-технологии. Натрупаните знания и опит й помагат да създаде икономичен томограф, който дава изображения с високо разширение, но прост и удобен.

Апаратът е 8-канален, с обзорно поле от 48 см. Удобното на експлоатация позволява обслужването на повече на брой пациенти. Програмното осигуряване Ready Brain за изследване на главния мозък дава възможност за автоматично определяне на срезовете, за съгласуване на резултатите и много голяма точност. Системата е създадена така, че квалификацията на оператора и особеностите на болния не влияят на точността на резултатите.

Използваният магнит осигурява висока еднородност на полето. Обзорът от 48 см разширява областта на сканиране при изследване на гръбн.стълб, торса и кръв.съдове. Системата е с такава конструкция, която дава път за постоянно и по прост и лесен начин обновяване.

Цени

МБАЛ „Св.Пантелеймон“ е със сключена договореност с НЗОК (болницата работи по 292 на брой клинични пътеки) и редица частни фондове. Неосигурените пациенти заплащат по утвърден ценоразпис. Информация за стойността на желаната услуга се предоставя при първия преглед в приемен кабинет, чрез представяне на индивидуална план-сметка.

  • Адрес: Двата корпуса са разположени на №19 и №24 на ул.“Трите бора“ в Плевен.
  • Регистратура: телефони 064 872 020, 087 847 13 34 и 087 815 35 99

МДЛ „Евромедик“ (Афидеа)

Центърът се намира във Втора клин. база на Медицинския университет. Той бива присъединен през 2009 година към Афидеа Диагностикс и сега е един от петте й центъра в страната.

В плевенския център работи уредба за ядрено-магнит. резонанс на Siemens Medical Systems с магнитно поле, чиято напрегнатост е от 1.5 Тл. Той визуализира всички анатомични зони на тялото, без изключение, като създава изображения с високо качество. Система за архивиране пази направените изображения в продължение на 5 години, като те се предоставят и по електронен път.

Цени
Ядрено-магнитен резонанс Бургас ЯМР Ядрено-магнитен резонанс Плевен

Движение на магнитните вълни през тялото на пациента

Афидеа в Плевен има договореност със Здравната каса и голяма част от частните осигурителни фондове.
Според публикувания на страницата на компанията ценоразпис, сканирането на една зона от тялото на пациента е на цена от 230 лв ( без направление и без прилагане на контрастно в-во) и 360 лв (с контрастно вещество), а всяка следваща – по 180 лв. Контрастното в-во е на цена 180 лв. Предвидена е специална цена за пациенти до 50 кг телесно тегло.

Пълният ценоразпис е ТУК!

От Центъра анонсира бърз достъп до магнитно-резонансното изследване в рамките на 24 часа след заявяването на желанието. Това става по телефон или чрез електронна форма ТУК!

  • Адрес: ул.“Влад. Вазов” №91, II клин. база на МУ, Плевен
  • Телефони: 064 886 688, 088 435 05 72, 064 886 707

    Бургаското поделение на лаборатории „Русев“

Медико-диагн. лаборатории “Русев″

Лаборатории „Русев“ имат две поделения в София, три – в Пловдив и по едно във Варна, Бургас и Плевен. Работят с НЗОК и шест частни осигурителни фонда.

  • Адрес: ул.“Георги Кочев“ №6
  • Телефон за информация: 064 805 700 и 088 550 26 56
Още подобни и свързани публикации:

Enjoyed this post? Share it!

 

Молим, коментирайте!

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *