ЯМР на глава

♠ Какво представлява ЯМР на глава ♠ Кога се прави ♠ ЯМР или КТ ♠ Как изглежда ЯМР, приспособления ♠ Кой разчита резултатите ♠ Преимущества на ЯМР ♠ Рискове ♠ Изисквания при провеждане на ЯМР на глава

Още в текста: Къде се прави В София Във Варна В Плевен Области на изследване На глава На шия На главен мозък На хипофиза На очи На челюстни стави На съдове в гл. мозък Подготовка преди изследването Какво се усеща Колко често е позволен ЯМР?

ЯМР на главн. мозък се провежда на апарати с високо поле, защото само те позволяват да се получи необходимото качествено изображение. Изследването на високополеви уредби е не само по-качествено, но изисква и по-малко време и е по-слабо чувствително към движенията на пациента, отколкото направено с нискополеви уред.

Какво представлява

Магн.-резонансн. томография (ЯМР) е метод на неинвазивен анализ чрез силно поле, създадено от магнит, импулси с висока честота и комп. система, предназначена да „превежда“ получената информация във вид на детайлно изображение на меки тъкани, кости и въобще на структурите, намиращи в тялото на човека. Йонизиращо (рентгеново) лъчение при ЯМР не се използва.

Получените снимки се разглеждат на монитор, предават се в електронен вид, разпечатват се и се изкопират на носители на информация. Те са дотолкова детайлни изображения, че позволяват целево да се установи състоянието на различни точки от тялото и да се изяви наличното изменение, което би било неразличимо по други методи на обследване като рентгеновото, ултразвуковото и компютърно-томографското.

В днешната клин. практика ЯМР е максимално чувствителен способ за визуализация. Това важи за всички органи и тъкани, но в най-пълна степен се отнася за тъканите в главата и в най-голяма степен – за главн. мозък.

В какви случаи се прилага

Съдържание:

ЯМР на глава се използва за откриването на следните състояния и заболявания:

 • новообразувания в главн. мозък;
 • разстройства в развитието на главн. мозък;
 • за проучване на кръвоснабдяването;
 • съдови аномалии на главн. мозък, примерно аневризми;
 • патологии на очите и вътрешн. ухо;
 • инсулт, включително за диагностициране в спешен порядък;
 • при травми (при съмнение за кръвоизлив, по решение на лекаря);
 • заболявания и изменения в хипофизата;
 • някои хрон. заболявания на нервната с-ма като множеств. склероза;
 • за установяване на причината за системно главоболие;
 • за определяне на причината за системен световъртеж и чести прояви на шум в ушите;
 • при припадъци;
 • при объркано съзнание и различни нарушения в говора и движенията;
 • за откриване на патологични промени в тъканите на главн. мозък при хора с деменция.

Защо ЯМР вместо комп. томография?

ЯМР на глава, ядрено-магнитен резонанс къде, цени

ЯМР помага за диагностицирането на всички видове изменения в мозъка и околните тъкани

Ядр.-магн. резонанс има известни предимства пред комп.томография по отношение на детайлността на изображението. При него бялото и сивото вещество се разграничават по-ясно, при наличие на множествена склероза плаките се изявяват, елементите в главата се изобразяват по-добре, особено малкият мозък и ствола. ЯМР е по-успешен в диференцирането на диагнозите на ранен етап, например за различаване на тумор от оток.

Как изглежда апаратът

и какви са приспособленията при изследване на глава

Изследването на глава се провежда на хоспитализирани пациенти, както и амбулаторно. Стандартният апарат представлява доста мащабна тръба с цилиндрична форма, заобиколена от магнит. Пациентът се слага на подвижна маса и се закрепя да лежи неподвижно. Около участъкът от тялото, който ще се обследва, се поставя устройство, което съдържа проводници, изпращащи и приемащи радиовълни. При изследване на главата това устройство се поставя около нея, както е показано на снимката.

ЯМР на глава, ядрено-магнитен резонанс къде, цени

Бобини се разполагат около органа, който ще се изследва

При необходимост от контрастна материя за целите на изследването, във вена на ръката сестра въвежда катетър. Към него може да се свърже банка с физиологичен разтвор, който осигурява постоянна промивка на системата и предотвратява запушване докато се въвежда контрастът.

По време на приготовленията пациентът стои извън апарата. След това масата се въвежда във вътрешността на магнита, а персоналът напуска кабинета.

Томографите са с различна дължина на тръбата и обхващат изцяло или частично тялото. Магнитното поле се създава чрез пропускане на ток през намотките на бобини. Такива бобини са вградени вътре в апарата и са разположени около тялото на пациента. Те отправят и получават радиовълни, произвеждайки сигнали. Сигналите се приемат и обработват от компютър, за което са създадени специални програми. Те генерират серия от изображения на тънки срезове от тъканите на тялото. Взависимост от задачата те са заснети от различни ъгли, с различна дебелина на срезовете.

Диференцирането на патологични изменения на тъканите в сравнение със здрави тъкани с помощта на магн.-резон. томография на главния мозък е по-добро, отколкото при използването на други методи за невровизуализации като рентген, ултразвук или комп.томография.

Изследването на главен мозък продължава 20-25 минути, а в случай че се ползва контраст, може да се удължи до 45 минути. Самата процедура се състои от серия (множество последователни) снимки. Заснемането на всяка една отнема няколко минути. В хода на изследването е възможно да се проведе магнитно-резонансна спектроскопия, която позволява да се оценят биохимичните процеси вътре в клетката. Това изследване отнема около 15 минути.

След края на изследването катетърът се изважда.

Крайно важно е в момента на заснемане (което трае от броени секунди до няколко минути) пациентът да лежи абсолютно неподвижно. В дадени моменти лекарят указва болния да задържи дишането. Специфичните звуци, които издава магнита при създаване на високочестотни импулси, подсказват, че е започнало заснемането. Между сериите снимки пациентът може малко да се отпусне, но продължава да се старае да запази положението на тялото и да не се движи.

Кой разчита изследването и откъде се получава?

ЯМР на глава, ядрено-магнитен резонанс къде, цениАнализът на изображенията се извършва от лекар – образен диагностик, който е специализирал провеждането на радиологични изследвания и интерпретация на резултати. След като проучи снимките, той съставя и подписва заключение, което е предназначено за лекуващия лекар. То, заедно със запис на самите снимки, се предава на пациента или се изпраща по електронен път. Почти всички клиники и диагностични центрове у нас вече са внедрили съответната система за дистанционно консултиране, препредаване и архивиране на изображения. Стандартът за запазване на резултатите е 5 години.

Понякога се изисква провеждането на допълнително изследване. То се назначава при получаването на съмнителни резултати, които изискват разясняване в хода на повторни снимки или използването на особени методи на визуализация. Динамичното наблюдение позволява на време да се изявят каквито и да е патологични отклонения, възникващи с времето. В някои ситуации повторното обследване оценява ефективността на лечението или стабилизация на състоянието на тъканите през даден период.

Преимущества на ядрено-магнитното изследване:

 1. методът е неинвазивен, пациентът не се подлага на йонизиращо лъчение;
 2. в сравнение с други методи за визуализация, ядрено-магнитният позволява да се получат по-ярки и детайлни снимки на главн. мозък и на др. структури на нервната с-ма. Подобно свойство прави резонансната томография безценен инструмент за ранна диагностика и оценка на състоянието на много заболявания, в това число и тумори.
 3. магнитно ядреният резонанс помага на лекаря да оцени структурни отклонения на главния мозък, като в същото време анализира неговите функции (функционален ЯМР).
 4. магнитно ядреният резонанс позволява да се изявят патологични зони, скрити в костни образувания и затова невидими за други методи на визуализация;
 5. контрастното в-во, което се ползва при ядр.-магн. резонанс, много по-рядко предизвиква
  ЯМР на глава, ядрено-магнитен резонанс къде, цени

  На снимките, направени с магнитен резонанс, туморите се открояват ясно, както и техните граници

  алергични реакции, отколкото контрастите, прилагани при традиционната рентгенография и при сканирането с комп. томограф;

 6. ядрено-магнитното проучване е максимално чувствителен диагностичен инструмент за установяване на тумори в главн. мозък;
 7. една от разновидностите на ядрено-магнитното изследване, наречено ангиография, позволява да се получи детайлно изображение на съдовете на главния мозък, без необходимостта от използване на контрастен материал;
 8. новите системи за провеждане на ядрено-магнитно изследване отразяват функционирането на главния мозък и затова се използват за диагностицирането на инсулти в най-ранните стадии.

Рискове

При съблюдаване на правилата за безопасност изследването с ядр.-магн. резонанс на практика не носи абсолютно никакви рискове на средностатистическия пациент. Мощният магнит, поставен в скенера, погледнат като такъв, е безвреден. Евентуални проблеми могат да възникват, когато в тялото на пациента са имплантирани устройства, съдържащи метални части.

ЯМР на глава, ядрено-магнитен резонанс къде, цени

Метални елементи са пречка за провеждане на ЯМР. На снимката: британец, който претърпява реконструкция на черепа след падане от 22 етаж.

При използването на седативни препарати има риск от предозиране. Затова специалистът следи жизнените показатели на изследвания. При въвеждането на контраст има съвсем малък риск от развиване на алергичен отговор. В обичайния случай такива реакции са леки и преминават бързо при назначаването на съответните медикаменти. При възникване на симптоми на алерия, радиологът оказва помощ.

Един от наскоро описаните ( през 2000 година) и крайно редки усложнения е нефрогенната системна фиброза (фиброзни кожни промени), която се развива при въвеждането на големи дози контрастно вещество на основата на гадолиний при пациенти с нарушена функция на бъбреците.

Изисквания при провеждане на ЯМР на глава

Получаването на висококачествени снимки е възможно единствено при съвършено неподвижно положение на пациента по време на изследването и задържане на дишането в указани моменти. Моменти, които носят риска да дадат негативно отражение върху качествените резултати:

 1. тревогата, силният страх и болката могат да попречат на пациента да лежи спокойно;
 2. наднорменото тегло може да попречи на пациента да се разположи правилно в традиционен томограф;
 3. наличието на импланти и други метални обекти в тялото може да затруднят получаването на ясни снимки. Същият ефект оказва мърдането на болния.

  ЯМР на глава, ядрено-магнитен резонанс къде, цени

  Сканирането на мозък отнема време и не е подходящо изследване за спешни състояния

Обичайно провеждането на магн.-резонансна томография не се препоръчва веднага след остри травми, но това се решава от лекаря. Не е удобно да се прави и в спешни състояния, защото изисква да бъдат премахнати от болница всички устройства и апарати, които подпомагат жизнената му дейност (което в дадени случаи не е показано или възможно). Освен това изследването отнема повече време, отколкото други способи на визуализация, примерно визираме рентгенографията и компют. томография. Обработването на резултатите също отнема време, което при спешни състояния може и да не е налично.

Различаването на ракови образувания от отоци и събиране на течности се различава по-трудно, затова изследването е по-скъпоструващо и заема повече време спрямо другите способи за визуализация.

Къде се провежда ЯМР на глава?

Ядрено-магнитен резонанс в София

В столицата има над 20 уредби за извършването на ядр.-магнитно резон. изследване, като преимуществена част от тях са от най-висок клас, високополеви и модерни. Специално при изследването на главен мозък, се препоръчва използването на апаратура с максимално възможната напрегнатост на полето на магнита от 1.5 и 3.0 Тесла.

Ако пациентът прави изследването в София, то той има предимството да избере уредба с максимално използваната в клиничната практика мощност от 3.0 Тесла, каквито са налични например в Универс. болница Александровска и в Сити клиник. По принцип сканирането на тези свръхмодерни апарати е по-скъпо, докато апаратура от 1.5 Тесла – също високополева, също е способна да извърши изследването добре и да даде ясни резултати. На практика обаче у нас няма такова ясно разграничение на цените. Точно сравнение не е възможно да се изготви, защото не всички здравни заведения обявяват конкретни цени, а ги определят спрямо вида на изследването. Още ТУК: за ЯМР в София.

Цени

Александровска болница
ЯМР на главен мозък Цена
стандартно проучване 350 лв
стандартно проучване и артериография 500 лв
стандартно проучване и венография 500 лв
стандартно проучване, артериография и венография 600 лв
стандартно проучване и шиен гръбнак 500 лв
Изследване на лицеви кости, очните пространства, кухините около носа, темпоралната кост, темпоромандибуларна става 350 лв
Други диагностични центрове

Здравно заведение Цена на една зона
ВМА без контрастно в-во – 300 лв, с контрастно в-во – 320 лв
Пирогов 290 лв за цялостно изследване
Софиямед главен мозък + шиен отдел на гръбнака (изследване за МС)
УМБАЛ „Царица Йоанна“ 250 лв без контрастно в-во
Affidea България 270 лв редовна цена и периодични промоции

В периода до 15 януари за столицата, както и за градовете Плевен и Стара Загора, Афидеа дава промоция за изследването на глава на понижена цена от 225 лева. Тя важи за определени специалисти, като в София те са д-р Деливерски (апаратът в Онкологията) и д-р Павлов (апаратът в МБАЛ „Доверие“)

Ядрено-магнитен резонанс във Варна

Във Варна също има опция за изследване на апарат с напрегнатост на полето на магнита от 3.0 Тесла. Той се намира в УМБАЛ „Света Марина“, където има и втори томограф с 1.5 Тесла. Апаратите в МБАЛ „Света Анна“ и Сити клиник също са с 1.5 Тесла. От всички диагностични центрове, само цената на изследването в „Света Марина“ е фиксирано и обявено официално – 300 лв на една анатомична област, но консултирането на резултата се заплаща допълнително от 40 или 60 лв според квалификацията на лекаря. Още ТУК: За ЯМР във Варна!

Ядрено-магнитен резонанс в Плевен

Може изследване да се проведе в три центъра, оборудвани с ЯМР – болниците „Д-р Г. Странски” и „Св. Панталеймон“ или МДЛ „Евромедик“ (Афидеа). Болниците не обявяват цена, а при Афидеа важи и за Плевен посочената по-горе промоция от 225 лв за една анатомична област до датата 15 януари и редовна цена от 270 лв.

Области на изследване

На глава
ЯМР на глава, ядрено-магнитен резонанс къде, цени

Снимка, направена по метода на магнитния резонанс, засича мезиална темпорална склероза

Магн.-резонансн. томография на главата позволява да се получи ясно изображение на главния мозък, на неговите съдове, на хипофизата, очните и околоносните кухини, а също и на темпоромандибуларните (челюстните) стави.

При изследване на главата се диагностицират патологии на мозъчните тъкани и кръвоносните съдове (артерии и вени). ЯМР се назначава за оценка на състоянието на зрението, глътката, устата и носа при симптоми за нарушения.

На шийния отдел на гръбн. стълб

Магн.-резон. томография на шията показва кръвотока, състоянието на прешлените и междупрешленните дискове. Помага да се определи причината за главоболие, пристъпи на световъртеж и „скокове“ в артериалното налягане.
Подобно изследване е подходящо при болки при движение, притъмняване пред очите при завъртане на главата, изтръпване и обездвижване на ръцете.

Симптоми, които предполагат провеждане на такъв вид изследвания:
 • периодично или постоянно главоболие;
 • усещане за сковаване на врата и тежест в главата;
 • световъртеж или притъмняване при рязко завъртане на главата;
 • болки в шията или просто дискомфорт;
 • болки в ставите и мускулите на ръцете;
 • обездвижване на пръстите на ръцете;
 • слабост в двете или в едната ръка;
 • трудно завършане на шията, нарушени движения в нея. Тези симптоми не са безобидни и изискват детайлно изследване.

ЯМР показва състоянието на дисковете, патологии по гръбначния мозък и неговата обвивка, тумори и метастази, възпаление и увреждания на нервните коренчета и последствия от травми.

Какво се вижда на снимките, направени с ЯМР:
ЯМР на глава, ядрено-магнитен резонанс къде, цени

Чрез магнитен резонанс е заснета разликата между мозък на здрав човек и на човек в депресия

 • огнищни изменения като тумори, последствия от травми, хематоми, хернии и протрузии;
 • размера и структурата на измененията, обикновено от 1.5 мм;
 • отличава се тумор от оток, хематом или възпаление;
 • оценява се състоянието на съседните тъкани – вижда се компресия, разрастване, нарушения в кръвоснабдяването;
 • проследяват се изменения в динамика – сравнявайки предходни снимки.

На главен мозък

С главн. мозък е свързано функционирането на органите и системите на човешкото тяло и

координирането на дейността им. Той обработва постъпващите сведения, ръководи движенията, носи отговорност за вниманието, паметта и координацията, „разшифрова“ и формира речта. Разстройването на работата му води до промени във функционирането на различните органи и системи. Най-разпространените заболявания са Алцхаймер, инсулт, образуване на тумори и епилепсия.

Главн. мозък е най-сложният орган в тялото, за анализа на който са необходими и най-съвършените методи на изследване. Има най-малко 10 начина да се провери неговото функциониране, но ядрено-магнитният метод остава най-доброто средство.

Магн.-резонансн. томография е предназначена за получаването на пълен обем данни за анатомичния строеж и патологичните изменения на главния мозък. От избора на оборудването зависи много. Използването на нискополеви томографи не е максимално информативно.

За по-детайлна диагностика апалатът се комплектова със специално разработени програми. Те повишават качеството, но удължават процедурата.

Основно се прилагат:
 1. Магн.-резонансн. томография на съдовете на главния мозък – доста сложен, но високоинформативен метод на изследване.
 2. Магнитно-резонансна ангиография – методът не изисква пряка пункция на артериите и открива големи переспективи за изучаване на съдовете. Дава възможност за построяване на триизмерни реконструкции на съдовата система в разглежданата област, както и отделяне за изследване на отделни нервни стволове и съдове.

Изследването се изписва при главоболие и ред неврологични разстройства. Противопоказание за провеждането може да бъде наличие на психично заболяване, неадекватно състояние на пациента, загуба на съзнание, остър болеви синдром.

При наличието на остри респираторни заболявания (кашлица, хрема), алергични реакции и нарушения на нервната система (неконтролируеми движения) изследването следва да бъде отложено до излекуване.

На хипофиза

Ядр.-магн. резонанс на хипофизата се назначава на пациенти, които страдат от главоболие, повишено ниво на хормоните, силни отклонения в теглото, проблем с надбъбречната и щитовидната жлеза. Показания:

ЯМР на глава, ядрено-магнитен резонанс къде, цени

Снимка на тумор на хипофизата

 • болки в главата с неясен генезис;
 • нарушения на зрението с неясен генезис;
 • нарушения в движението на очите;
 • нарушения в менструалния цикъл у жените;
 • нарушения в обмена на веществата (наднормено тегло);
 • нарушения на еректилната функция при мъжете;
 • хормонални нарушения и промени в синтеза на хормони с различни клинични прояви като акромегалия (производство в излишък на соматотропин от хипофизата)и синдром на Кушинг (отделяне в излишък на глюкокортикоиди от надбъбречната жлеза – хиперкортицизъм).

Изследване на хипофизата е желателно да се проведе на апарат с напрегнатост на полето на магнита от над 1 Тесла. Препоръчително е да се предупреди, че се иска изследване само на хипофиза, за да не се направи снимка на цялата глава, която включва и хипофизата.

На очни кухини и зрителен нерв

ЯМР на очи в днешно време е най-предпочитаният метод за откриване на патологии на органите на зрението. Това е качествена диагностика, която е високоинформативна в сравнение с безконтактна тонометрия и лазерна доплерова флоуметрия. Разликата е, че ЯМ резонанс дава изображения на анатомични срезове на очите и показва патологични промени в най-ранните стадии – което е особено актуално при новообразувания.

Цел на диагностиката с ЯМР е да оцени анатомичните особености на зрението и да покаже проблеми в следните области:
ЯМР на глава, ядрено-магнитен резонанс къде, цени

Изследването е в състояние да установи причината за всяка болка в главата, проследявайки измененията в различни зони от мозъка

 • очните ябълки;
 • мускулите, които движат очните ябълки;
 • съдовете на ретината;
 • зрителния нерв;
 • слъзните жлези;
 • мастните тъкани, разположени около очите;
 • ретробулбарна тъкан.
Предимства на ЯМР диагностиката в областта на очите:
 1. безопасна е и е допустимо да се извърши многократно, докато се намери решение на проблема;
 2. високоинформативна е, тъй като детайлно показва всички структури и тъкани на очите;
 3. неинвазивна е, тоест не нанася поражения на кожата при извършване на процедурата.

ЯМР на очите показва всякакви патологии на органите на зрението, изявява нарушения на кръвотока, дава ясна, отчетлива представа относно тумори и други патологии на очите и прилежащите области. Когато бъде открит тумор, той се оглежда детайлно. Не случайно ЯМР в момента е най-качественият метод за диагностициране на новообразувания. Той оценява не само структурата на окото, но и системата на кръвоснабдяването му. Също така позволява да се определи оптимален начин за лечение и проследяване на ефективността му в динамика.

Показания за извършване на ЯМР на очи и зрителен нерв:
 • внезапно влошаване на зрението;
 • нарушение в кръвообращението;
 • чуждо тяло, попаднало в окото и очната кухина;
 • механично въздействие върху очите;
 • оценка целостта на структурата на очите и очните ябълки;
 • при подозрение за новообразувание (доброкачествено или злокачествено);
 • атрофиране на зрителния нерв и други дегенеративни изменения;
 • подозрение за отлепване на ретината;
 • кръвоизлив, получил се в стъкловидното тяло;
 • оплаквания и симптоми с неясна етиология като остри, режещи болки и други;
 • подозрителни резултати от други изследвания.

Желателно е да се направи ЯМР при травми и влизане на чуждо- външно, тяло в окото, но само ако то не е метално.

На артерии и вени на главния мозък

ЯМР върши работа при съмнение за запушване и плаки по съдовете на главния мозък.

На челюстните стави

Магн.-резонансн. томография на челюстните стави се назначава на пациенти с нарушения в подвижността на ставите, а също и при подозрение за възникването на патологични процеси в меките тъкани на изследваните зони. Показания за провеждането на това изследване са:

 • болки и неприятни усещания в областта на слепоочието и скулите;
 • изтръпване/ обездвижване на ставата;
 • навяхване;
 • щракане при движение на челюстите;
 • намаляване на амплитудата на движение на ставите;
 • затруднения при дъвчене.

Други насочващи симптоми са болки в устата, нарушения във вкуса и странни привкуси, както и обичайните главоболие и световъртеж.

Какво показва ЯМР:ЯМР на глава, ядрено-магнитен резонанс къде, цени
 1. възпалителни процеси;
 2. дистрофични процеси;
 3. новообразувания;
 4. измествания в ставите.

Изследване с контрастна материя

В редки случаи за поставянето на още по-точна диагноза е потребно максимално подробна визуализация на засегнатата област. Това касае особено пациенти с подозрение за възпалителен процес в областта на ставата и за тумор. Тогава на пациента се назначава изследване с контрастно в-во, което се въвежда венозно. Използването на контраст оскъпява изследването и увеличава продължителността му от 1.5 до 2 пъти. Изследване без въвеждането на контраст отнема 40 минути.

Въвеждането на контрастно вещество се назначава единствено от лекар. Противопоказанията са общите за всички видове ЯМР-изследвания.

Комплексно изследване

В отделни случаи изниква необходимост от провеждането на комплексно ядрено-магнитно изследване на главата и главния мозък. Показания за подобни по-общи заснемания са хронични и възпалителни заболявания, травматични изменения, наличие на инфекция.

Как да се подготвим за изследването
ЯМР на глава, ядрено-магнитен резонанс къде, цени

Някои диагностични центрове предлагат на пациентите си специално облекло, в което ще се чувстват по-комфортно по време на сканирането

Някои от правилата, които ще посочим, са задължителни, защото се отнасят към качеството на изследването и от тях зависи получаването на коректни и ясни резултати. Други са препоръчителни и се отнасят към комфорта на пациента по време на престоя в апарата, който продължава няколко десетки минути.

 1. По отношение на облеклото: пациентът подбира свободна и удобна дреха, която не го стяга и притеснява и която ще създаде предпоставка той да се отпусне на масата в апарата. В някои заведения предлагат болнична престилка. В случай че пациентът остане със собствени дрехи, от тях се отстраняват всички металически елементи.
 2. По отношение на металическите предмети: в кабинета за изследване не се допуска присъствието на предмети от метал или с метални елементи, както и на електронни устройства, защото има риск да повлияят на работата на магнита. Затова преди влизане се свалят метални елементи по дрехите. Помнете за колана заради масивната тока. Бижутата и други украшения се оставят у дома.
По-специфични предмети, които може да пропуснем:
 • часовник, банкови магнитни карти, слухови апарати (те може да се повредят при изследването);
 • карфици, безопасни игли, фиби, запалки (деформират изображението);
 • подвижни зъбни протези;
 • химикали, сгъваеми ножчета, пили, очила;
 • пиърсинг.
 1. По отношение на имплантите: в преимуществена част от случаите е безопасно извършването на ядрено-магнитно изследване на пациенти,в чийто организъм се намират металически импланти. Поради факта, че някои видове правят изключение, пациентът задължително информира за всички импланти в тялото си.
Забранено е провеждане на ЯМР, както и влизането в зоната на изследването, на лица със следните импланти:
 • вграден кардиостимулатор;
 • кохлеарни импланти;
 • някои разновидности клипс, които се ползват при аневризми в главния мозък;
 • стендове в кръвоносните съдове.
Импланти, които влияят на изследването и за които задължително се съобщава:
 • изкуствени сърдечни клапи;

  ЯМР на глава, ядрено-магнитен резонанс къде, цени

  Пациентът и придружителите му, които ще влизат в кабинета за изследване, съобщават за всякакви изкуствени предмети в тялото като тази метална става

 • приспособления за въвеждане на медикаменти;
 • имплантирани електронни апарати като такива за регулиране на сърдечен ритъм;
 • протези на крайниците и метални ендопротези на стави;
 • невростимулатор;
 • метални пластини, винтове, щифтове, стендове и хирургически скоби.

Като цяло металическите вставки, ползвани в ортопедичната хирургия, не носят риск. Но решението отчита вида на импланта, мястото му, дали попада в изследваното поле и т.н. Ако пациентът не е сигурен относно имплантите в тялото си, се прави предварителна диагностична рентгенография. Подобен подход е показан при съмнение за останали куршуми, шрапнели, части от метални предмети, попаднали в тялото при инцидент.

Пломбите и брекетите обикновено не оказват влияние на изследването, но има риска да се отразят върху изображенията при изследване на главата и лицето, затова и за тях е задължително да се съобщи.

 1. По отношение на храната и напитките: изследването като метод не поставя специални изисквания за въздържание, но някои диагностични центрове имат установени по този въпрос правила. Принципно изследваният се придържа към привичния си режим и приема храна и лекарства в нормален порядък, освен ако лекарят не разпореди друго.
 2. По отношение на съпътстващите заболявания: когато при изследването ще се ползва контрастна материя, преди въвеждането й пациентът ще бъде запитан за наличието на алергии, в това число към йод, контрастни материали за рентген, храна и фактори от околн. среда, а също и за наличие на бронхиална астма.

Някои от контрастните препарати носят риск от алергичен отпор. Повечето от тях съдържат йод.

Специалистът се информира за всякакви други заболявания на пациента, включително за неотдавна прекарани операции. Някои патологии като тежки изменения на бъбреците изключват прилагането на контрастна материя. При наличие на бъбречна недостатъчност преди изследването се прави кръвен анализ, чрез който се оценява работата на бъбреците.

 1. По отношение на евентуална бременност: жените задължително предупреждават за възможна бременност. Ядрено-магнитният метод се използва над 30 години и досега не са установени негативни влияния върху бременните и плода в тях. Но като се отчете, че тялото се поставя във вътрешността на силен магнит, е прието изследвания на бременни да се ползват само в случаи, когато ползата от изследването превишава възможните рискове. Освен това при бременните е противопоказано въвеждането на контрастна материя.
 2. При клаустрофобия: това е патологичен страх от малки, тесни и / или затворени пространства (както и при силна тревога от този или друг произход) пациентът може да поиска лек успокоителен препарат преди изследването.

Какво се усеща

Повечето видове изследвания по ядрено-магнитния метод са абсолютно безболезнени. В някои случаи пациентите изпитват дискомфорт от присъствието си в тясната тръба на апарата. При други се проявява клаустрофобия (страх от тесни, прихлупени пространства).

По време на сканирането болният може да почувства затопляне в областта, която се изследва. Това усещане е нормално.

През времето на сканиране пациентът лежи максимално неподвижно, защото всяко движение води до риска от изместване на изображението. По време на самата процедура той има право единствено да преглъща слюнката си, да мига и да говори. Тъй като изследването се състои от няколко програми, в паузата между тях той може да се раздвижи леко, но без да променя положението на тялото.

Вътре в апарата пациентът чува шум, бучене и други звуци, произведени от работата на уредбата. Понякога се поставят тапи за уши за намаляване на слуховите усещания.

ЯМР на глава, ядрено-магнитен резонанс къде, цени

Помещенията, в които са монтирани уредбите за магнитен резонанс, са климатизирани, осветени и възможно най-приветливи, за да се намали дискомфорът на пациентите

Като правило, пациентът е сам в стаята, където се провежда изследването. Специалистът комуникира с него чрез двустранна връзка. Не рядко в клиниките позволяват на близки и родители да присъстват в апаратната, особено когато се изследва дете.

Томографите са климатизирани, вътрешността им е идеално осветена. Чрез слушалки се възпроизвежда музика, която позволява по-леко да премине времето за изследването.

При въвеждане на контрастна материя е възможен дискомфорт. Нормално е да се получи усещане за прохлада или прилив на кръв, което да продължи няколко минути. Известно неприятно чувство отделни пациенти изпитват при въвеждането и свалянето на катетъра, който може да остави подкожен кръвоизлив. Крайно рядко на мястото на въвеждането на иглата на кожата се появява раздразване. Някои болни се оплакват от металически вкус в устата след вливането на контраста.

Производителите на контрастните вещества не препоръчват да се кърми дете в продължение на 24 до 48 часа, следващи венозното въвеждане на препарата в организма на майката. В същото време не малко американски и европейски специалисти радиолози твърдят, че след ЯМР кърменето е безопасно и може да продължи в нормален ритъм дори при ползването на контрастни материи.

След сканирането не е необходим период за възстановяване и пациентът може да продължи с обичайните си ежедневни дейности и да се храни по нормален за него начин. В много редки – само изключителни, случаи пациентите изпитват значителни странични ефекти от въведеното контрастно вещество като гадене и местна болка в областта на инжектирането. Също рядко се изявява алергия към контрастното в-во под формата на обриви и сърбеж или раздразнение в очите или други подобни реакции. В такива случаи е потребно да се съобщи на специалиста за оказване на медицинска помощ.

Колко пъти и с каква честота е допустимо да се прави ЯМР?

У много пациенти възниква въпросът дали ЯМР е вреден. И в тази връзка – колко пъти и през какъв срок е допустимо и безвредно да се провежда подобно изследване. Причината е, че в някои, при това не малко на брой конкретни случаи, се стига до необходимостта от провеждане на второ, трето и повече на брой заснемания.

Като правило първичното ЯМР – изследване позволява да се уточни диагнозата и да се назначи лечение. Повторното ЯМР – изследване уточнява състоянието на засегнатия орган, показва резултатите от оперативно вмешателство, за контрол върху процеса на лечение, за по-прецизна диагностика с въвеждането на контрастно в-во.

Позволено е сканиране с ЯМР да се провежда потребният брой пъти, както е изискано от лекаря. Причината е, че няма вредно облъчване, тъй като електромагнитните вълни не се отразяват върху човешкия организъм за разлика от рентгенологичното изследване.

Благодарение на постоянното усъвършенстване на компютърните технологии, процедурата за сканиране по метода на ядрено-магнитния резонанс стана абсолютно безопасна и в същото време най-информативна за лекуващия лекар.

Още подобни и свързани публикации: